Image

SkyMakers molntjänst gör specialprodukter till det nya normala

TACK VARE NYA flexibla produktionsmaskiner som kommit ut på marknaden de senaste åren har nya möjligheter öppnat sig för lokal tillverkning av kundanpassade produkter. För detta har linköpings- företaget SkyMaker utvecklat molntjänsten DynaMaker för att på ett standardiserat sätt publicera digitala verktyg till produkter som kan måttanpassas av slutkund direkt i e-handeln. Via företags hemsida automatgenereras allt från offertunderlag ner till tillverkningsinstruktioner och produktion kan ske automatiskt så fort en ny order läggs.
“Moderna maskinparker och dynamiska verktyg som detta gör att vi kostnadseffektivt kan producera lokalt där produkterna används, och göra det helt kundanpassat istället för i fixa storlekar”
– Kristofer Skyttner, VD och grundare
DynaMaker finns som en öppen molntjänst för både små och medelstora företag. Nu väntar export till Europa och SkyMaker deltar som ett av bolagen i digitaliseringens framkant i den svenska paviljongen på tyska Hannovermässan under våren.