Axis Communications gör verklighet av idéer i Linköping

Image

Axis Communications gör verklighet av idéer i Linköping

Axis Communications är en världsledande utvecklare av professionella kameror för trygghet och säkerhet. Hösten 2018 etablerade de sig i Linköping.
– Vi är en utvecklingsenhet inom Axis Communications som ska utveckla egna produkter och tjänster, förklarar sitechefen Henrik Lindmark.
Om namnet är bekant så har Henrik ett långt förflutet i Linköping och Linköping Science Park. Bland annat var han en av grundarna till Dreampark som var pionjär inom ip-baserade tv-applikationer.
Axis startades av studenter vid Lunds universitet. Där finns än idag huvudkontoret och merparten av utvecklingen. 2018 köpte Canon ut Axis från börsen och idag är det ett helägt dotterbolag med tillgång till elektronikjättens teknik och patentportfölj.
– Det är få som har en så stark och kunskapsintensiv ägare, säger Henrik.
Att Axis sökte sig till Östergötland beror på att Linköping och dess universitet erbjuder kompetenser som skiljer sig från Lund. Här finns jordmånen för andra idéer och det var också orsaken till att Henrik med sitt nätverk rekryterades.
– Det är en jättelyckad etablering, konstaterar Henrik som lockades av startupkänslan med starka företag i ryggen.
Kontoret finns i Vallastaden. Högst upp på husets fasad sitter Axis logotyp, synlig från universitetet, vilket inte är en slump. På universitetet finns studenter och forskning som Axis är i behov av.
Personal rekryteras löpande och tre
våningsplan är snart fyllda. Målet är hundra medarbetare som arbetar i team.
– Vi har ansvar för tre områden, säger Henrik.
Områdena är ny licenshantering för kameror och tjänster i molnet, nya applikationer för befintliga produkter samt artificiell intelligens inom olika områden som falldetektion och objekt­igenkänning. Falldetektion används till exempel i trygghetskameror inom äldreomsorgen.
Kompetensen kring artificiell intelli-
gens (AI) var ett av skälen till etabler­ingen och Axis ingår i det stora WASP-
projektet (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) som bland annat forskar om AI och Internet of Things (IoT).
– Dessutom uppmuntrar vi på olika sätt egna idéer, säger Henrik och nämner ”freaky friday” varannan fredag, när medarbetarna får ägna sig åt egna
projekt, spetsat med två dagars hackaton emellanåt.
Själv lockades han av att Axis har
byggt in innovation i vardagen där
teamen löser sina uppgifter själv­ständigt. Förutsättningarna är goda att leva upp till Linköpings devis – där idéer blir verklighet.

Skriv ut   E-post