Image

En resurs för ett koldioxidneutralt Linköping

LINKÖPING STICKER UT hakan med målet att 2025 vara en koldioxidneutral kommun, 25 år innan resten av Sverige. Det kräver kompetens inom många områden. En av pusselbitarna är FVB, med fjärrvärme och biogas som två av flera kompetensområden.
FVB är ett personalägt konsultföretag med kontor från Malmö till Sundsvall inom områdena Energi, Industri, Fastighet samt El & Automation. I Linköping handlar mycket av verksamheten om fjärrvärme och fjärrkyla samt biogas, en följd av kommunens och regionens stora satsningar inom dessa områden. Man satsar nu också på en breddning mot fastighetsenergi, detta är något som FVB redan idag jobbar med vid några av sina andra kontor runt om i Sverige.
– Vi upplever att mycket av det som görs idag, när det gäller energisystem i fastigheter, inte görs på tillräcklig ingenjörsmässig grund. Vi vill erbjuda En resurs för ett koldioxidneutralt Linköping våra kunder ett alternativ där vi skapar värde genom lyhördhet och gediget ingenjörsarbete, och där vi baserar vår rådgivning på beräkningar, analyser och systemkunnande, tillsammans med gedigen erfarenhet, säger energikonsulten David Svenmar.
– Vi ser gärna att hållbarhetstänket som finns i samhället idag utvecklas vidare inom bl.a. fastighetsbranschen och att befintliga system nyttjas och trimmas i den mån de fortfarande fungerar. En bransch som bara fokuserar på nybyggnationer och hårdvaruutbyten är inte hållbar och kommer inte vara attraktiv att arbeta i långsiktigt, menar kontorschefen Tobias Seborn.
– För att hitta rätt lösning är det viktigt att se på hela systemet, från produktion till distribution, styrning, användning och återvinning. Vårt oberoende och systemkunnande innebär att vi kan föreslå den lösning som är mest lämplig i varje enskilt fall, både gällande teknik, miljö och ekonomi, fortsätter Tobias. Mer om FVB finns på fvb.se.