Image

Linköping står rustat för fortsatt tillväxt. En av aktörerna är Renall, ett ledande miljöserviceföretag som etablerat sig med nybyggda lokaler i Torvinge industriområde.

RENALL GRUNDADES i Norrköping och arbetar i hela regionen med olika tjänster för ett hållbart samhälle. Etableringen i Linköping skedde i och med förvärvet av Urbans Spol & Tankservice, välkänt i kommunen som problemlösare inom vatten och avlopp, på byggen och entreprenader. Urban med efternamnet Karlsson arbetar kvar i företaget och är välkänd bland kunderna.
Renall har ett brett tjänsteutbud som anpassats efter utveckling och efterfrågan, visionen är glasklar att företaget ska vara Branschens Hållbaraste Helhetsleverantör. Företaget erbjuder tjänster med spol- och sug- bilar (inklusive filmning i rör och ledningar), torrsugsbilar, kranbilar, transport- och maskintjänster. Renall tillhandahåller dessutom kompletta avfalls- och återvinningslösningar och arbetar även med kommunala entreprenader. Att företaget dessutom har en egen miljökonsultavdelning ger företaget en bredd och styrka som är unik i branschen. Framåtanda och engagemang genomsyrar företaget som expanderar rejält i både Linköping och Norrköping.
– Vi får allt fler uppdrag i Linköping och nu finns vi på plats, säger Fredrik Jonsson, vice VD och delägare. Våra tjänster ska bidra till att samhället fungerar på ett hållbart och miljöriktigt sätt, hela vägen från projektering och nybyggen till drift av fastigheter, industrier och övriga verksamheter. Miljö och hållbarhet är alltid med i vårt arbete och att vi dessutom kör våra fordon på fossilfritt bränsle ger ett bra miljöarbete med minskad miljöpåverkan. I Linköping finns en komplett organisation med personal och fordon, redo att rycka ut med kort varsel, med jour dygnet runt. Driftledare är Anett Engelhoffer och Eric Harrysson ansiktet mot marknaden.
– Erfarna, engagerade medarbetare och kvalificerade miljökonsulter ger oss djup i det vi erbjuder. Bredden är vår spets, säger Marie-Louise Fyhr, marknadschef och delägare.
Sammanfattning: Renall finns numera i Linköping, för att Linköping ska växa och fungera som en stad där idéer blir verklighet.