EKG och AI förebygger utmattning

Image

Stress och utmattning är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. En del av lösningen på detta samhällsproblem finns i Linköping. Metoden är coachning och en högkvalitativ EKG-mätare i miniformat.

Ursprunget är forskning vid Institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet som blev företaget Linkura. Universitetet är en av delägarna och de övriga, utöver grundarna, är Almi Invest och privata investerare. Bland de senare märks affärsängeln och tidigare hockeyproffset Mattias Weinhandl.
– Det finns ett stort behov av förebyggande insatser mot utmattning, konstaterar Anders Tjernvik, en av grundarna och forskningsansvarig docent på Linkura.
Satsningen började 2013 som två start ups på inkubatorn Lead. Den ena utgick från en innovativ EKG-mätare, den andra handlade om coachning för sundare livsstil. Båda vann på att förenas och resultatet blev Linkura.
Idag samlar Linkura spetskompetens inom området och i dess advisory board finns världsledande forskare inom allt från stress och sömn till artificiell intelligens.
Kunderna är privata och offentliga arbetsgivare som brottas med sjukskrivningar för utmattning. Det handlar om långa processer och när det gått så långt som till sjukskrivning tar det tid att återvända till arbetet.
– Vi erbjuder en metod att upptäcka tidiga tecken på utmattning och genom coachning hjälpa människor till en sundare livsstil på arbetet och fritiden, säger Anders.
Undersökningen görs genom att den lilla EKG-mätaren placeras över bröstet i tre dygn. Genom att lyssna på hjärtat kartlägger den hormonpåslag, flyktreaktioner och sömnkvalitet,
Informationen överförs till en app i mobiltelefonen och vidare till Linkura där coacher, digitala och mänskliga, föreslår olika insatser. Det kan vara motion, yoga eller andra åtgärder för att minska kroppens stressreaktioner. Eller som Anders uttrycker det, att göra lejonet synligt så att det kan jagas på flykten.
Idag är tyngdpunkten på mänskliga coacher, men artificiell intelligens får en allt större del. AI-boten går under namnet Linus och lär sig allt mer utifrån insamlade data, vilket i sin tur ökar förståelsen för de mekanismer som leder till sjukskrivningar.
– Resultatet av mätningarna är
en sak mellan coachen och individen.
I övrigt arbetar vi bara med avidentifierade data, betonar Anders.
Marknaden är gigantisk. Alla insatta förstår problemet och gillar lösningen. Men det har varit trögt i portgången när förebyggande insatser ska betalas mot eventuella kostnader i framtiden.
Utmattningsproblemen har fått sådan omfattning att Linkura ligger bra till för ett genombrott. I genomsnitt kostar det 400 000 kronor att återföra en drabbad individ till arbete.

Skriv ut   E-post