Image

Efter valet 2018 fick Linköping ett nytt politiskt styre. Vid rodret sitter numera en före detta småföretagare, Niklas Borg (M). – Vid årsskiftet lämnade jag posten som VD, berättar han.

 FÖRETAGET HETER Marinaman och Niklas kompanjon har tagit över ledningen. Fem anställda säljer allt som hör båtlivet till via e-handel och i butik. Det är en erfarenhet som han tar med sig in i rollen som kommunstyrelsens ordförande.
– Linköping är bra på att möta större företag, men flertalet företag är små och medelstora och vi måste bli bra på att även möta dem, säger han.
Nu är det inte så att han går direkt från ett småföretag till att leda det politiska styret i Linköping. Han har som fritidspolitiker tillhört kommunstyrelsen i tolv år och varit ordförande i socialnämnden under åtta.
– Socialnämnden gav mig en delvis annan bild av Linköping. Utanförskap låter slitet, men vi måste göra mer för att fler ska komma in i samhället, säger Niklas.
Enligt honom är de mindre företagen en av nycklarna. I det egna företaget har han anställt människor som stått utanför arbetsmarknaden och konstaterar att det finns ambitioner och kompetens även bland dem. Han har med egna ögon sett hur människor gått från utanförskap till arbete och de positiva effekterna det har för individen.
– Vi behöver även göra det enklare för mindre företag att sälja varor och tjänster till kommunen.
Niklas ansluter sig till vad som under många år varit Linköpings kännetecken. Oavsett politisk majoritet, ligger de stora linjerna fast, siktet är inställt på att Linköping ska växa. Tillväxt bygger på att det startas nya företag och att de befintliga växer.
– Det viktiga för företagen, särskilt för de små, är tydliga och långsiktiga spelregler, säger han.
Men vilka skillnader kommer vi att se när det är dags för medborgarna att rösta 2022?
– Min förhoppning är ett Linköping där det är lite lättare att driva företag, där fler företag levererar till kommunen och där fler har jobb. Det tjänar alla på, särskilt de som idag behöver kommunens stöd, svarar Niklas Borg.