Image

Sisource tar ett helhetsgrepp kring din kemikaliehantering

SKÄRPT LAGSTIFTNING och tuffare miljökrav gör kemikaliehanteringen allt mer komplicerad. Sisource i Linköping hjälper stora och små företag i Norden med såväl kemikaliekompetens som kemikalielogistik. Sisource koncept kallas Chemical Management Services (CMS) och tar ett helhetsgrepp om kundernas kemikaliehantering.
– Våra kundansvariga bistår kunderna med allt från val av rätt kemikalier till verksamheten, riskbedömningar, säker- hetsdatablad, myndighetsrapporter samt kemikalieutbildningar. Dom säkerställer dessutom tillsammans med kunderna att kemikalierna hanteras rätt i verksamheten samt möter upp gällande krav utifrån arbetsmiljölagstiftningen, säger bolagets VD Tommy Nilsson.
En central del av Sisources arbete är omvärldsbevakning. Kemikalier som är tillåtna att använda i verksamheten idag, kan i morgon sättas under bevakning av olika nationella samt internationella myndigheter och slutligen förbjudas. Det gäller för företagen att ligga steget före och att hitta alternativa lösningar i god tid. Dessutom blir marknaden allt mer angelägen om miljöriktiga lösningar.
– Det kan bli stora problem för företag som inte har koll på utvecklingen och på sin produktkatalog, konstaterar Tommy Nilsson.
Förutom att säkerställa kundernas produktkatalog, arbetsmiljö- samt lagefterlevnad, jobbar Sisource mycket med logistiken av kemikalierna. Sisource har ett centrallager där man lagerför samt anpassar förpackningsstorlekar av kemikalier för sina kunder. Exempel på produkter är limmer, lacker, tätningsmedel och smörjmedel. Sisource erbjuder också Sisource On-Site, en VMI-lösning där kunderna har kemikalieskåp placerade ute i verksamheten innehållande endast de volymer som behövs under en begränsad tid. Det är viktigt att komma ihåg att kemikalier är färskvaror som vid lagring ofta leder till dyrbar inkurans samt destruktion. Det främjar ju heller inte miljön att vi slänger kemikalier som aldrig blivit förbrukade, menar Tommy Nilsson
En viktig del i Sisource erbjudande är att hjälpa kunderna att hitta säkra och kostnadseffektiva lösningar för en hållbar tillväxt åren framöver. Sisource tar över inköpsrelationen med kundernas leverantörer av kemikalier och erbjuder därmed kunderna möjligheten att arbeta med endast en leverantör för hela sin kemikaliehantering, såväl produkter som kemikaliekompetens. Tommy Nilsson understryker att man är oberoende av leverantörer/tillverkare och därför kan se till kundens bästa när man bygger upp kundernas produktkatalog.
– Våra kunder är allt från mindre företag till stora industriella koncerner. Oavsett vilket erbjuder vi hjälp med kemikaliehanteringen på rätt nivå, sammanfattar Tommy Nilsson.