5G gör att Ericsson växer i Linköping

Image

5G gör att Ericsson växer i Linköping

I USA och Sydkorea har nästa generation mobila nätverk tagits i drift. Ericsson är ledande inom området och viktiga delar av kompetensen finns i Linköping.
– Vi är huvudcenter för trafikkontroll och mobilitet i det nya 5G-nätet, berättar
Anders Lindström, utvecklingschef för 5G och platschef i Linköping.
5G är så mycket mer än tidigare standarder för mobil telefoni. Den stora skillnaden är att telefonin är den lilla delen. Det handlar om trådlöst bredband med hög hastighet med korta svarstider för streamade tjänster och Internet of Things (IoT).
– Det enda vi vet är att vi inte vet allt som 5G kommer att användas till, säger Anders.
Svarstiderna är så korta att realtidskritiska uppgifter kan utföras via nätet. Exempel är högautomatiserade fabriker och självkörande gruvmaskiner.
För några år sedan varslade Ericsson
medarbetare över hela världen. I Lin­köping var det 250 som fick sluta. Men när de nya 5G-näten börjar byggas, går Ericsson åter med vinst och växer. Sedan neddragningarna har personalstyrkan i Linköping ökat med drygt 300 personer och är, när detta skrivs, uppe i 825.
Ericsson har gått upp och ned genom åren, med konjunkturer och teknik­skiften.
Men varje gång har bolaget kommit tillbaka, denna gång som ledande i
världen inom 5G. Enligt Anders Lind­ström finns förutsättningar att 5G håller längre än tidigare generationer.
– 5G är en teknologi med fler frekvens­band och många fler möjligheter, säger han.
I Linköping finns även ett ICT-center, vilket är Ericssons eget »moln« där 20 000 ingenjörer över hela världen
har sina utvecklings- och testmiljöer.
Det gör att medarbetarna kan arbeta var som helst. Så varför väljer Ericsson Linköping?
– Närheten till ett framstående universitet, för att hitta rätt kompetens och vara nära forskningen, svarar Anders.
Det är ingen slump att ledningen för landets största forskningsprogram WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) finns i Linköping. Stor finansiär är Wallenbergsfären med två viktiga innehav i just Linköping, Saab och Ericsson.
– Wallenberg är noga med samverkan
enligt triple helix-modellen, mellan näringsliv, universitet och offentliga verksamheter, förklarar Anders.
Att WASP forskar om industri 4.0, självkörande fordon och annat som bygger på 5G, gör Linköping till en ännu lämpligare stad att bedriva verksamhet i.
Men som alla vet har allt en ände och även om 5G ser ut att få ett långt liv, kommer standarden förr eller senare
att ersättas av en ny.
– Vi har egen forskning här i Linköping och har börjat titta på sjätte generationens nätverk, avslöjar Anders Lindström.

Skriv ut   E-post