Biogas är Linköpings bidrag till en klimatsmart värld

Image

Biogas är Linköpings bidrag  till en klimatsmart värld

– Klimatfrågan kan inte lösas isolerat.
Professor Mats Eklund är föreståndare för Biogas Research Center, BRC, vid Linköpings universitet och vet att han slänger ut en brandfackla.
– Det viktiga är helheten. Vi måste ändra på hela systemet, vilket i sin tur har effekt på klimatet.
BRC är ett nationellt kompetens­centrum om biogas som etablerades
i Linköping för sju år sedan. 2019 be­slutade Energimyndigheten att förlänga
finansieringen för att forska vidare i
ämnet. I satsningen deltar även närings­livet enligt modellen trippel helix.
Till BRC är 40 forskare knutna, seniora och doktorander, flertalet i Lin­köping men några även på Sveriges Lantbruksuniversitet. De studerar allt från molekylär bioteknik till statsvetenskap.
Det var ingen slump att centret placerades i Linköping.
– Här finns 30 års erfarenhet av och bra förutsättningar för att producera biogas genom rötning av matavfall, slam från reningsverk och annan biomassa, säger Mats.
Det och systemkunnandet är i sin
tur unika kompetenser även internationellt. Till Linköping kommer delegationer från Japan, Brasilien och en rad andra länder.
Vad som idag beskrivs som en klimatutmaning är enligt forskarna mycket mer omfattande. Det visar situationen i en större brasiliansk stad som sökt hjälp från Östergötland. Idag åker avloppet rakt ut i Atlanten och varje dag tömmer 800 lastbilar avfall på deponi.
Bara den biogas som fångas upp genom att sticka ned rör i det långsamt ruttnande avfallet ger stora mängder fossilfri biogas. Med kunnande från Linköping kan utbytet mångdubblas, samtidigt som miljön skonas från avfall och på samma gång kan fosfor och kol återföras till jorden.
– Det finns ingen silverkula som på egen hand löser klimatproblemet genom att på egen hand ersätta olja och kol, säger Mats.
Istället ligger lösningen i att energi­effektivisera och använda olika energislag, utifrån lokala förutsättningar och infrastruktur. Det är inte meningsfullt att välja mellan el, etanol och biogas som
drivmedel för framtidens transporter. Alla behövs.
– Andra är bättre på att utveckla el­bilar och solpaneler. Linköpings stora bidrag till en fossilfri värld är biogas, anser Mats.
Han är kritisk till dagens debatt av två skäl. Dels till fixeringen vid ett energislag åt gången, dels till hur energi används. Produktionen bidrar med ännu större nyttor, vilket glöms bort i debatten. För biogas är listan lång, bland annat ökad resursåtervinning, fler investeringar, minskad övergödning och regional sysselsättning.
Linköping fortsätter att satsa på biogas. I slutet av 2019 invigde Svensk Biogas, ett dotterbolag till Tekniska Verken, landets största produktions­anläggning för flytande biogas, vilken i sin tur ska driva lastbilar och ersätta naturgas och gasol inom industrin. Utan den här produktionen skulle metan läcka ut i atmosfären och bidra till växthuseffekten, istället för att omvandlas till energi.
Slutligen en samvetsfråga till professorn. Vilket bränsle driver hans privata bil?
– Biogas sedan många år, svarar Mats Eklund.

Skriv ut   E-post