Image

Hjälpande hand genom telefonen sparar miljön

Många önskar sig en hjälpande hand i samband med telefonsupport. Handen finns och har utvecklats av XMReality i Linköping. – Våra mjukvaror sparar tid, resor och miljö, säger VD Johan Castevall.


TEKNIKEN UTVECKLADES av forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Linköping. Förenklat innebär den att rörliga bilder överlagras på varandra. Det skapar möjlighet för den som ger support att sticka in handen eller ett verktyg i bilden och handgripligen visa vad och hur något ska göras. På fackspråk kallas det remote guidance.
– Tidigare utvecklade vi även hårdvara, men sedan en tid tillbaka är mjuk- varuutveckling vårt huvudsakliga fokusområde, säger Johan.
Nytt är också att den ursprungliga tekniken med AR-glasögon har vidareutvecklats så att det räcker med att den som behöver hjälp har en vanlig smart telefon eller surfplatta. Det öppnar även konsumentmarknaden för XMReality.
– Med vår teknik ser supporten samma sak som kunden och kan gå in i bilden och visa vad som behöver göras, till exempel peka var en viss funktion sitter, berättar Johan.
Ursprungligen togs tekniken fram för professionell användning. Ett exempel är en lantbrukare i Östergötland med trilskande skördetröska. Inte nog med att serviceteknikern måste åka bil från Skåne, under väntetiden kan regn försena skörden. Istället får bonden anvisningar via mobiltelefonen och löser problemet.
– Ett annat användningsområde är att servicetekniker ute på fältet kan få hjälp med avancerad problemlösning av de främsta experterna, säger Johan som även nämner förebyggande underhåll som ett spännande område.
Fördelarna är många. De tydligaste är sparad tid, färre resor och mindre miljöpåverkan, samtidigt som problem blir lösta eller förebyggs. Arbetssättet underlättar även rekryteringen av specialister, som kan stanna hemma på kontoret och hämta på dagis, istället för att vara på resande fot. Ett annat område är utbildning och stöd för industrins medarbetare.
Det är svårt att i text beskriva hur tekniken fungerar. Men världens ledande specialister har studerat den noga och XMReality belönades för en tid sedan med utmärkelsen Best in Show på en AR-mässa i Tyskland.
AR betyder förstärkt verklighet och innebär att verkligheten blandas med bilder, datorgrafik och liknande. Det sker i särskilda AR-glasögon eller i en smart telefon med app från XMReality.