Linköping är platsen där du möter framtiden

Image
Alla platser vill locka till sig kompetens och arbetskraft. Så vad avgör att människor flyttar till och bor kvar i en stad? Linköping har utrett frågan med omsorg. Nu har kommunen tagit fram ett platsvarumärke för Linköping för att lyfta det som gör platsen unik.
Bakgrunden är att många platser liknar varandra. När flera platser vill locka till sig samma målgrupper är det därför viktigt att lyfta fram Linköpings styrkeområden. Då har man en gemensam grund att utgå ifrån för en tydlig och mer effektiv kommunikation. Det leder till att Linköping blir en attraktivare plats för alla som redan bor och är verksamma här, fler blir ambassadörer för sin stad och fler vill komma på be­sök, starta företag, jobba och flytta hit för gott.
Bakom arbetet står kommunens varumärkesstrateg Claes Ekström. Under hans ledning har Linköping som plats diskuterats och en lång rad källor konsulterats under ett och ett halvt års tid. Dessutom har man genom Kantar Sifo undersökt vilken uppfattning människor som inte bor eller jobbar i Linköping har om platsen.
– Det vi säger måste vara sant, annars fungerar inte marknadsföringen, konstaterar han.
Särskilt viktigt är att Linköpings­borna känner igen sig.
Det finns flera städer i landet som vid ett hastigt påseende liknar varande. Linköping har många fördelar, men det är framför allt tre styrkeområden som särskiljer platsen från andra.
Det första är inte särskilt förvånande.
Ingen annan stad i landet är så förknippad
med högteknologi. Att en mängd banbrytande innovationer har utvecklats i Linköpings framgångsrika näringsliv vittnar om en spännande arbetsmarknad,
och gör att en stor andel av Sveriges befolkning ser platsen som en framtidsstad. Den akademiska och innovativa profilen är tydlig.
Men möjligheten att få det jobb man vill ha räcker inte för att människor ska välja att flytta till och bo kvar på en plats.
Därför handlar det andra området i platsvarumärket att lyfta det som gör Linköping till den livsvänliga staden, med en attraktiv innerstad, med utbud som större städer, med goda möjlighet att utöva sina intressen och med ett bra offentligt erbjudande, vilket innefattar skola, omsorg för barn och äldre och allt annat som krävs för ett väl fungerande liv. Linköping är också långt framme inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Det tredje området i platsvarumärket
är samma som fastighetsmäklarna brukar
framhärda: Läget. Med en timme och fyrtio minuter till både Stockholm och Amsterdam, med goda pendlingsmöjlig-
heter från ett stort omland. Tillsammans
med Norrköping är Linköping ett av landets starkaste logistiska nav.
Som alla i Linköping vet, är fördelarna
många fler, men här handlar det om punkter där platsens styrka är tydlig jämfört med andra städer i Sverige och även sticker ut ur ett internationellt perspektiv.
Platsvarumärket presenterades för det lokala näringslivet på Näringslivs­dagen i början av 2020. Det var sam­tidigt ett svar på ett önskemål från näringslivet, att tydliggöra Linköpings styrkor. Det är grunden för framgångsrik platsmarknadsföring, vilket i sin tur underlättar kompetensförsörjning och gör Linköping till en ännu bättre plats
att verka och bo på.
I första steget ska Linköping marknadsföras mot sina egna invånare. För det är som kommunalrådet Niklas Borg säger på annan plats i den här tryck­saken: »Vi som bor i Linköping har skäl att bli lite kaxigare«.
– Dessutom kan vi bevisa Linköpings starka sidor och bygga vår platsmarknads­föring på fakta, understryker Claes Ekström.

Skriv ut   E-post