Image

FRÅN GÅRD TILL GAFFEL

I Tornby, strax bakom Tornet, ligger HKScan som är en av Nordens största livsmedelsproducenter med en verksamhet som består av slakt och styckning av nötdjur och lamm samt tillverkning av kött- och charkprodukter. Produkterna tillverkas under ett av Sveriges mest välkända varumärken; Scan. LOKAL FÖRANKRING — OMTANKE FRÅN GÅRD TILL GAFFEL — HKScan följer produkterna från gård till gaffel och är länken mellan lokala gårdar och miljontals konsumenter. I slakteriet behandlas djuren med omsorg och respekt och de medarbetare som arbetar med levande djur har en särskild djuromsorgsutbildning. Våra egna rådgivare samarbetar med djurleverantörena för att få bästa möjliga råvara. Lokal förankring är något som också efterfrågas av våra kunder och konsumenter, säger anläggningen platschef Dana Sharif. Det har HKScan tagit fasta på och erbjuder ett gårdsgris-sortiment, där det på förpackningen går att se vilken gård djuret vuxit upp på. Sverige har en god djuromsorg, friska djur och EU:s lägsta användning av antibiotika. Friska djur växer snabbt vilket är en klimatfördel eftersom det då går åt mindre foder. Foderodlingen är ofta den största källan till utsläpp av växthusgaser från djurhållningen, fortsätter Dana. HKSCAN SÄTTER KVALITET OCH SÄKRA LIVSMEDEL FRÄMST — För att säkra goda kvalitetprodukter besiktigas all djur som kommer till slakteriet av en veterinär. En besiktning som sker parallellt med vår egen kvalitetskontroll vilket tillsammans ger förutsättningar för en bra råvara. Råvaran förädlas till detlajer eller användas för tillverkning av charkprodukter. Både tillverkning av charkprodukter och paketering av kött är noggrant övervakade processer som kombinerar genuint hantverk med moderna processtekniker. Tillverkningen sker kontrollerat och under höga hygienkrav, beskriver Dana.

ETT STANDARDISERAT ARBETSSÄTT

2009 påbörjade HKScan resan mot en LEAN-inriktad verksamhet. Linköpingsanläggningen är basen för införandet av förbättringsgrupper, 5S, standardiserat arbetssätt, förtroendefullt samarbete och införandet av OEE (Overall Equipment Effectiveness). - Med hjälp av förbättringsgrupper vill vi ta tillvara våra anställdas kunskaper om processerna och utrustningen de hanterar varje dag. En uppgift för dessa grupper är att skapa en standard, ett ”bästa kända arbetssätt”, för de olika arbetsmomenten, förklarar Dana Sharif. Linköping är också pilotanläggning för införandet av OEE-mätningar. - Med hjälp av mätningarna har vi lärt känna vår utrustning bättre. Det har medfört att vi har fått en helt annan möjlighet i förbättringsarbetet. Sedan två år tillbaka hålls dagliga så kallade tavelmöten i organisationen. - Vi har tre nivåer på mötena och all information från produktionen finns tillgänglig på den högsta nivån efter bara någon timme. Strukturen med tavelmöten är igång på alla svenska anläggningar och börjar nu även införas på HKScans anläggningar i Finland, berättar Dana.

EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

I Linköping arbetar drygt 600 medarbetare varav många har en lång karriär inom företaget. Varje år anställer HKScan omkring 150 semestervikarier.  - Vi är stolta över att kunna erbjuda så många personer arbete. De flesta är ungdomar som får sin första arbetslivserfarenhet, och det är givetvis ett stort ansvar att ta emot så många unga medarbetare, beskriver HR-generalist Emmy Tjellmander som arbetar med rekryteringen av semestervikarier.  Produktionsledaren och före detta huvudskyddsombudet Stefan Svensson är en av dem som arbetar med mottagandet.  - Vi har sedan flera år tillbaka jobbat med mentorer som hjälper våra semestervikarier lite extra till rätta. Nytt EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN för i år är att vi också anställer medarbetare som ännu inte har fyllt 18 år, något som innebär ett gediget arbete med att riskbedöma arbetsmomenten.  - Att lägga ner de här arbetet känns extra roligt när merparten av medarbetarna som arbetat hos oss tidigare somrar vill komma tillbaka. Vi vet också att många rekommenderar oss som arbetsgivare till andra, avslutar Emmy Tjellmander.

Mer information om HKScan finns på:
www.hkscan.com & www.framtidenskott.se