Renall hjälper Linköping att bli mer hållbart

Image

Renalls kraftiga expansion i Linköping fortsätter. Under 2019 har personalen utökats från 7 till 22 personer inom Linköpingskontorets ansvarsområde.

Renall har totalt cirka 120 kunniga och engagerade medarbetare. Sedan 2016 kör fordonen på fossilfritt bränsle.
Många tror att hållbarhet endast handlar om miljö, men det innefattar även eko­-
nomisk och social hållbarhet, vilket är viktigt att få med i sitt hållbarhetsarbete.
– Därför tar Renall ett stort ansvar i hur vi bemöter kunder och medarbetare samt har ett engagemang i samhället i stort, säger Robert Sandsveden, Miljö- och konsultchef.
Renalls vision är att bli branschens hållbaraste helhetsleverantör. Före­taget arbetar med miljöservice inom olika verksamhetsgrenar. Kunder är
allt från större företag, industrier, kommuner, fåmansbolag och privatpersoner.
Alla producerar avfall och åter­vinningsmaterial och de flesta får
någon gång stopp i avloppet, så kundkretsen är stor.
De tjänster som Renall tillhanda­håller hänger samman i en kedja där kunden kan välja att utnyttja samt­liga eller välja det som för tillfället är aktuellt.
– Vi har en stor bredd i vårt företag där varje avdelning, inte minst vår miljö­konsultavdelning, är specialister
inom sitt område, säger Fredrik Jonsson, vvd och chef för verksamheten kran­bilar och maskintjänster.
Bygglogistik är ett nytt affärsom-
­råde inom Renall. Genom att effektivt samordna flera av de befintliga verk­­-
sam­heterna tillsammans med bygg­herrar och entreprenörer, till en för
varje byggprojekt optimal helhets­lösning.
– Därmed kan vi spara både tid och pengar åt våra kunder, säger affärs­områdeschef Michael Utterström.
– Det vi är mest kända för i Lin­köping
är vårt arbete med slam­sugning, spol­ning och avfallshantering. Nu vill vi sprida att vi kan så mycket mer, säger Anett Engelhoffer, platschef för Renall i Linköping som ser med tillförsikt på framtiden för företagen i regionen och vill vara med och skapa ett hållbarare Linköping.

Skriv ut   E-post