Image

Deep Learning från SICK driver industrins digitalisering

SICK är en global koncern som tillhandahåller högteknologiska och smarta sensorer och lösningar inom industriell produktion och logistik. Fokus ligger nu på den pågående digitaliseringen av industrin som kallas Industrial Internet of Things eller Industry 4.0.

DET HANDLAR OM
uppkopplad och helautomatisk produktion, med avancerade sensorer, robotar och artificiell intelligens. Ursprungligen är SICK i Linköping en av­­knoppning från Linköpings universitet, med vilket man har ett nära samarbete. Enheten i Linköping ligger i ut­vecklingsfronten för bland annat robotik och Deep Learning. Det senare innebär att istället för att explicit programmera vad en dator eller robot ska utföra så kan den lära sig från exempel, och sedan agera på nya osedda fall. – Deep Learning har på senare Deep Learning från SICK driver industrins digitalisering SICK är en global koncern som tillhandahåller högteknologiska och smarta sensorer och lösningar inom industriell produktion och logistik. Fokus ligger nu på den pågående digitaliseringen av industrin som kallas Industrial Internet of Things eller Industry 4.0. år nått stor framgång inom bland annat vision och kan användas till problem som tidigare inte varit möjliga att lösa, säger Erik Ringaby som arbetar med Deep Learning. Exemplen är många på hur tekniken kan och kommer att användas. Rickard Ekberg, som leder utvecklingen inom robotik, ger ett: – Tidigare behövde man lägga upp komponenterna i god ordning för att robotar skulle kunna identifiera, greppa och montera dem. Med den nya tekniken kan roboten själv hitta rätt i en låda fylld med blandade, olika och till och med helt okända delar. Här spelar SICK:s kompetens inom bildbehandling stor roll. Företaget utvecklar bland annat 3-dimensionella höghastighetskameror, som t ex används för okulärbesiktning av hela tågset under gång. Den senaste versionen levererar 60000 bilder i sekunden. Hela den här trycksaken skulle kunna fyllas med exempel på tillämningar. I sammanfattning handlar det om intelligenta och helautomatiska lösningar för flexibel produktion och logistik, som gör det möjligt att uppfylla visionen om enstyckstillverkade produkter utifrån kundens önskemål, snabbt och resurssnålt. SICK driver utveckling i forskningsfronten. Här finns inga färdiga svar på frågorna utan dem hittar man i nära samarbete med kunderna. Det betyder också att personalen har en friare arbetssituation än i mer uppstyrda utvecklingsmiljöer. – Företaget avsätter tid för att medarbetarna ska kunna utforska nya teknologier och idéer som intresserar dem men som inte ryms inom ramen för pågående projekt. Det kallas Exploration Day och ibland blir det koncentrerat till en hel vecka, berättar Rickard. Personalen som den viktigaste resursen är ett mantra för många. På SICK är det bokstavligen så. En verksamhet som hela tiden utmanar gamla lösningar och hittar nya är helt beroende av kreativa medarbetare som vågar ge sig ut på okänd mark. Det är en av förklaringarna till att SICK flera året i rad placerat sig i topp i Great Place to Work. Det är en certifiering med rankning av arbetsmiljön. 2017 utsågs SICK IVP i Linköping till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige och Europa.