Image

Priset till dem som gör livet tryggare i Östergötland

I år delas Östgötapriset ut för tredje gången. Priset på sammanlagt 175000 kr uppmuntrar bra idéer som gör det tryggare och bättre att leva och verka i Östergötland.

ÖSTGÖTAPRISET var tänkt som en treårig satsning, men kommer att få en fortsättning. – Priset lyfter fram många positiva drivkrafter i Östergötland. Vi vill fortsätta uppmuntra och lyfta dessa initiativ, säger Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Östgöta. Bidragen bedöms utifrån om det finns ett engagemang utöver det vanliga, om initiativet tydligt bidrar till ökad trygghet och gemenskap i Östergötland och har ett hållbart förhållningssätt. Priset kan delas ut till enskilda personer, ideella föreningar, företag och andra organisationer. 2017 fick förstapristagaren Novahuset 100000 kr och resterande delades mellan tre andra initiativ. Novahuset är en ideell förening som ger stöd och rådgivning till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Vidare arbetar man att få bort myter och skadliga attityder som skuldbelägger offer för övergrepp. Övriga pristagare var Locker Room Talk, Good News of Norrköping och Under Kevlaret. De sistnämnda arbetar mot machokulturen och med killars psykiska hälsa. – Under Kevlaret sökte även 2016 och var då en av de nominerade. Vem som helst kan söka, även tidigare nominerade och pristagare, säger Tommy.

Mer information om priset finns på:
www.lansforsakringar.se/ostgota/ostgotapriset/