Målet är att ge miljoner människor ett bättre liv

Image

AMRA Medical i Linköping har vuxit snabbt de senaste åren. I skrivande stund har bolaget ett 50-tal anställda och söker fler. – Det som lockade mig var startupkänslan i kombination med starka och trygga ägare, säger Madeleine Stein, systemutvecklare.

Samtalet med henne och kollegan Nicklas Weman har ett stänk av Applegrundaren Steve Jobs berömda rekrytering av läskedrycksdirektören John Sculley: »Ska du sälja sockervatten resten av livet eller förändra världen?«
AMRA är mer än ett jobb, den teknik som Magnus Borga och Olof Dahlqvist Leinhard utvecklade på Linköpings universitet har potential att ge miljoner människor över hela världen ett bättre och längre liv.
– Vi arbetar väldigt nära forskningen
och kunderna. Var och en av oss spelar en viktig roll, samtidigt finns det radiologer, ingenjörer och MR-bildspecialister
under samma tak som man kan fråga, säger Nicklas som tidigare arbetat i en större organisation och uppskattar de korta beslutsvägarna.
AMRA utvecklar mjukvara som
ana­lyserar fett och muskler i människokroppen med hjälp av MR-kamera.
– Idag används BMI som hälsoindikator, vilket är vikten i förhållande till längden i kvadrat. Det säger inget om fördelningen mellan muskler och fett eller om fettet är av den godartade eller farliga sorten. Om två personer har samma BMI, kan den ena ha mycket mer av det farliga fettet, förklarar vice VD Klas Themner.
AMRA gör precisionsanalyser som öppnar vägen för individanpassade förebyggande insatser och behandlingar. Kunder är läkemedelsföretag och forskning, som använder metoden för att utveckla och kliniskt testa nya läkemedel.
Det är förklaringen till att två av
världens ledande läkemedelsföretag, Pfizer och Novo Holdings, är huvud­ägare av AMRA tillsammans med svenska Industrifonden.
AMRA är samtidigt en del av det pågående teknologiskiftet med artificiell intelligens, maskininlärning, precisionsmedicin och big data. Eller rättare sagt, företaget finns redan där och deltar bland annat i världens största medicinska studie i sitt slag, UK Biobank, där 500 000 britters hälsa under­söks och följs upp. AMRA analyserar en femtedel av dem, vilket ger unika data från 100 000 personer, data som i sin tur kan användas för att skapa ännu mer avancerade analysmodeller.
Nästa steg är att introducera AMRA’s metod i sjukvården. Om tillväxten går snabbt idag så är det inget mot vad som väntar. Och samtidigt ger det ett växande
team i Linköping unika möjligheter att vara delaktiga i något som kommer att göra skillnad – till det bättre – för miljoner och miljarder människor.
Mer om AMRA finns att läsa på www.amramedical.com.

Skriv ut   E-post