Image

Sylog gick från 0 till 42 på tre år

Sylog kom till Linköping 2015 och har idag 42 konsulter i regionen. Förklaringen till den snabba tillväxten är dels förvärvet av Atero för ett år sedan, men också att våga vara annorlunda. – Vi är inte tillväxtorienterade, säger Fredrik Landberg , VD för Sylog Öst i Linköping.

SVARET KAN TYCKAS bakvänt när det handlar om ett synbart snabbt växande företag. Fredrik förklarar: –Vi är långsiktiga och det vi gör är att hjälpa före­tag att ta utvecklingssteg. Vi går ofta in och hjälper till i förändrings- och utvecklingsprojekt. När vi avslutar uppdraget lämnar vi kvar kunskap och arbetssätt. Sylog är specialistkonsulter inom mjukvaru- och systemteknik. Företaget kan gå in med enskilda konsulter eller hela team, som arbetar från Sylogs kontor eller på plats hos kunden. Genom att spetsa kundens kompetens under kortare eller längre Sylog gick från 0 till 42 på tre år Sylog kom till Linköping 2015 och har idag 42 konsulter i regionen. Förklaringen till den snabba tillväxten är dels förvärvet av Atero för ett år sedan, men också att våga vara annorlunda. – Vi är inte tillväxtorienterade, säger Fredrik Landberg , VD för Sylog Öst i Linköping. perioder, hjälper vi dels till med att nå de uppsatta målen, samtidigt som vi etablerar nya rutiner för organisationen. Det här är ett arbetssätt som uppskattas av allt fler kunder, så även i Linköping. Sylog har kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping, med över 400 konsulter på landets ledande företag. I Linköping dominerar systemteknik och av förklarliga skäl med stort inslag av flyg och försvar. Oavsett om det gäller mjukvaruutveckling inom telecom, frontend, inbäddade system eller mobilapplikationer så finns hela koncernens samlade kompetens tillgänglig för våra kunder. En annan framgångsfaktor är att Sylog attraherar duktiga konsulter som vill mer än att leverera det förväntade. Det som lockar är bland annat företagets syn på yrkesrollen. – Det är ett kreativt yrke som bygger på passion och kunskap. Genom att ge de anställda frihet att påverka sin egen situation kan vi locka till oss dem som älskar teknik och håller sig uppdaterade om arbetssätt och teknologier, säger Fredrik. När det gäller kreativa yrken är anställning inte alltid den rätta formen. Därför är Sylog även öppna för att egna företagare arbetar genom dem.

Mer information finns på www.sylog.se.