Image

Ökad tillväxt med mer östgötsk mat

Regeringen har sjösatt en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk matproduktion ökar och blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället. I Östergötland har Vreta Kluster fått ansvaret att koordinera verkställandet av Östergötlands regionala livsmedelsstrategi. Nu är arbetet i full gång för att bidra till att öka både produktionen och konsumtionen av östgötsk mat.

ÖSTERGÖTLAND
är beroende av en fungerande och hållbar livsmedelsproduktion för utveckling, tillväxt och sysselsättning. Därför initierade Landshövding Elisabeth Nilsson en regional strategi, vilket bland annat innebär att öka utbudet av svenska och lokalproducerade livsmedel i offentliga miljöer, som på sjukhus och i skolor. På regionens sjukhus serveras Regeringen har sjösatt en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk matproduktion ökar och blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället. I Östergötland har Vreta Kluster fått ansvaret att koordinera verkställandet av Östergötlands regionala livsmedelsstrategi. Nu är arbetet i full gång för att bidra till att öka både produktionen och konsumtionen av östgötsk mat. det idag cirka 1900 portioner luncher/middagar per dag och ett av målen till år 2025 är att minst 80 procent av upphandlade livsmedel ska vara svenskproducerade. I februari 2018 anordnade Vreta Kluster ”Världens viktigaste dag”, som ett startskott för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland möjliggör satsningen och Vreta Kluster skapar infrastrukturen för arbetet. Utvalda representanter inom de fyra fokusområdena kund- och konsument, konkurrenskraft, offentlig upphandling och trygghet, kommer att vara support åt alla i Östergötland som deltar i förverkligandet av strategin. Nu arbetar grupperna intensivt med handlingsplaner, projekt och kommunikation för att år 2020 ha skapat ett mer konkurrenskraftigt Östergötland. Tanken är att företag och organisationer verkar tillsammans och genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn bidra till att nå målen med strategin. Livsmedelsstrategin är något som berör alla, från producenten och politikern till konsumenten. Vi behöver alla en trygg livsmedelsförsörjning och bra mat på bordet.

Läs mer här: www.vretakluster.se/livsmedelsstrategi