Nytt gymnasieprogram för blivande entreprenörer

Image

Birgittaskolan är Linköpings kommunala största skola, men samtidigt den minsta av gymnasie­skolorna. Nytt från hösten 2020 är ett ekonomiprogram där eleverna omvandlar teori till praktik i företagande och entreprenörskap.

Den nya utbildningen är högintressant för näringslivet. Samtidigt som programmet är högskoleförberedande har eleverna redan efter examen relevanta kunskaper för en rad yrken.
I Linköping erbjuder sedan tidigare två kommunala gymnasier ekonomi­program. Birgittaskolan skiljer ut sig genom att arbeta praktiskt med före­tagande och entreprenörskap samt knyter an till de globala målen om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Utbildningen sker i sam­arbete med närings­livet som bland annat med­verkar med gästföreläsare samt praktikfall och besök på företag.
– Det finns behov av den här typen av ekonomiutbildning för bland annat sälj- och serviceyrken, säger Magdalena Hammar, rektor för Birgittaskolans gymnasium.
Skolan ligger centralt i Linköping, på S:t Larsgatan. Här erbjuds även andra utbildningar, bland annat för vuxna, och helheten blir Linköpings största kommunala skola. Men gymnasiet är minst av de fem kommunala vad gäller antalet elever.
Från höstterminen 2020 finns fem gymnasieprogram, vilka är ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn och fritid samt vård och omsorg. Dessutom finns ett introduktions­program.
– Vi erbjuder även Nationell idrottsutbildning inom ishockey, golf och konståkning i kombination med något av våra gymnasieprogram, berättar Magdalena.
Med tanke på att många elitidrottare efter karriären ägnar sig åt företagande och affärer, är ekonomiprogrammet ett bra val, samtidigt som det ger kunskaper
att falla tillbaka på och möjlighet till högre utbildning.
Exempel på högskolestudier för vilka
ekonomiprogrammet ger en bra grund
är civilekonom, jurist, mäklare och
redovisningsekonom. Andra som har nytta av ekonomiprogrammet är blivande egna företagare, marknadsförare och
kommunikatörer, försäljare och kund­servicemedarbetare. Kunskaper i entreprenörskap är något som efterfrågas av många arbetsgivare.
Kort sagt öppnas många vägar av ekonomiprogrammet vid Birgittaskolan i Linköping.

Skriv ut   E-post