Image

En av Sveriges mest framgångsrika idéförädlare

Maria Bolin är VD för företagsinkubatorn LEAD. Vid sidan om jobbet är hennes stora passion trädgårdsodling. – Jag satsar på persikoträd och annat som inte borde fungera i Sverige, avslöjar hon. Det kännetecknar även inkubatorn.

LEAD ÄR EN AV
landets mest framgångsrika inkubatorer, oavsett om det mäts i attraherat riskkapital eller hur företagen lyckas. Hemligheten är passionen för affärsidéer som bryter mönster. – Det finns massor av bra idéer som inte blir verklighet, säger Maria. Dessa finns ofta på universitet och i näringslivet, men när det väl kommer till kritan väljer upphovspersonen en traditionell karriär framför att bli entreprenör. – Idébärare och entreprenör är två olika roller. En av våra viktigaste uppgifter är att sammanföra idéer med dem som vill och kan förverkliga dem. I ett nytt trainee-program presenterar LEAD 8–10 idéer från aka­demi och näringsliv för sex studenter vid Linköpings universitet. Gruppen analyserar dem och väljer sedan var sin idé med potential och som de själva brinner för. LEAD hjälper till med coachning, nätverk och annan uppbackning. Tidigare var kravet för att komma in på LEAD bland annat ett registrerat företag, Nu finns även möjlighet att presentera en idé och få hjälp att vidareutveckla den. I första skedet försvinner det drastiska steget att lämna en anställning, samtidigt som LEAD erbjuder en arbetsplats bland likasinnade. En annan metod är att låta etablerade företag identifiera sina utmaningar och matcha ihop dem med startup-företag som kan ha lösningar på problemen. Bara under 2017 hjälpte LEAD till med 600 sådana möten. Vad som avskräcker många är risken för att misslyckas. Den bästa affärsidén kan hamna i en återvändsgränd, men eftersom LEAD ägnar sig åt systematisk idéförädling, genereras hela tiden nya kunskaper och erfarenheter, samtidigt som nya dörrar öppnas för dem som inte får bingo. – Entreprenörskap handlar om att våga, konstaterar Maria Bolin. Och det är vad hela LEAD:s verksamhet syftar till. Att våga försöka förverkliga bra idéer.