Image

Mindre industriföretag med världsrykte

Det finns en sida av Linköping som få känner till, men som är avgörande för stadens industriella framgångar. Det är mindre verkstadsföretag med spetskompetens inom smala nischer. Håmex är ett av dem.

FÖRETAGET FINNS
några kvarter från handelsområdet i Tornby och startade för drygt 50 år sedan. Inriktningen är utveckling och tillverkning av precisionsverktyg i hårdmetall och legerat stål. – Vi arbetar med så snäva toleranser att det krävs specialistkompetens för att verifiera dem, berättar VD Mikael Dohrman. Det handlar om tusendelar av millimeter. En stor kundgrupp är den globala fordonsindustrin som behöver verktyg med extrem precision för att minska motorernas utsläpp och bränsleförbrukning. Håmex är även världsledande på verktyg för spiktillverkning. Sedan 2010 har exporten ökat kraftigt inom dessa två områden. Men samtidigt har Håmex fått signaler att deras kompetens efterfrågas allt mer på hemmaplan. I en tid av skärpta kvalitetskrav behövs extremt låga toleranser till bland annat matriser för produktkontroll, tolkar, precisionsverktyg och prototyper. Tillverkningen är inriktad på LINKÖPINGS DOLDA RESURS: Mindre industriföretag med världsrykte Det finns en sida av Linköping som få känner till, men som är avgörande för stadens industriella framgångar. Det är mindre verkstadsföretag med spetskompetens inom smala nischer. Håmex är ett av dem. enstyck och korta serier. Det är kunskap som svensk industri behöver för att klara den globala konkurrensen. – Vi fick indikationer på att vår kompetens efterfrågades i Sverige. Det visade sig vara sant. Efter att vi beslutat satsa på Sverige, ökade försäljningen med 20 procent på sex månader, berättar Anders Karlsson som är kundansvarig för Sverige. Håmex är bara ett att många nischade och globalt framgångsrika små och medelstora tillverkande företag i Linköping. I kommunen finns ett kluster av avancerade underleverantörer som bidrar till större företags framgångar och som ser till att det som utvecklingsavdelningarna skapar också går att tillverka med globalt konkurrenskraftig kvalitet.