Image

Därför är Linköping världsledande inom den senaste digitala tekniken

Varför är Linköping världsledande inom bland annat informationsteknik och bildanalys? En del av svaret finns i en bokhylla på universitetet. Det är prototypen till en av världens första VR-glasögon, framtagen för mer än 30 år sedan.

BOKHYLLAN FINNS
i Robert Forchheimers tjänsterum. Numera har emeritus fogats till professorstiteln, men han är fortfarande aktiv som forskare och handledare av doktorander samt aktiv i avknoppade bolag. – Vi kallade det inte VR-glasögon utan telepresens. Tanken var att man skulle kunna närvara på konferenser utan att vara där, berättar han och påpekar att just Därför är Linköping världsledande inom den senaste digitala tekniken Varför är Linköping världsledande inom bland annat informationsteknik och bildanalys? En del av svaret finns i en bokhylla på universitetet. Det är prototypen till en av världens första VR-glasögon, framtagen för mer än 30 år sedan. den här prototypen tillverkades av en kollega på KTH. Resan mot dagens spetskunnande började 1972, när Robert och två andra studenter från KTH rekryterades som assistenter till Ingemar Ingemarsson, professor i informationsteori vid det som då hette Linköpings tekniska högskola. Institutionens forskning handlade om kryptering med civila tillämningar. På den tiden kommunicerade banker, försäkringsbolag och andra okrypterat via telenätet. Här fanns ett behov av forskningsinsatser. Robert var mer intresserad av att arbeta med bilder och video. Han fick klartecken att byta inriktning på sina doktorandstudier, men dessa drog ut på tiden. Annat kom emellan, närmare bestämt högskolans datorförening Lysator. Där var han med om att konstruera en persondator som var långt före sin tid, en 16-bitarsmaskin som hette LYS-16 och såldes som byggsats. 1975 kom delegationer från USA för att skåda underverket i Linköping.

– Några år senare körde den amerikanska ångvälten över oss, minns Robert. Efter sju år hade han framlagt sin doktorsavhandling, vilken handlade om videokompression och var ett embryo till dagens MPEG-standard. Som postdoc vid universitetet USC i Kalifornien kom han även i kontakt med bildformatet JPEG. En begåvad doktorand i Linköping gick vidare och förbättrade bildkvaliteten med så kallad delbandskodning. Det blev sedermera JPEG2000, som ingår i dagens bildbehandlingsprogram. Genom att spara i det formatet förbättras inte bara bildens kvalitet, det är även en liten hyllning till Linköping. Doktoranden var Torbjörn Kronander. Han är numera VD för Sectra, idag börsnoterat och en direkt förlängning av forskning vid institutionen för Systemteknik vid Linköpings universitet. Flera institutioner i Linköping fick akademiska toppkrafter till sig i början av 1970-talet. Dåtidens ordning var att regeringen utsåg professorer, vilket gjorde att många fastnade i karriären. Som ny högskola blev Linköping ett andningshål för ambitiösa forskare. Det har avsatt tydliga spår i form av företag och det är fler än Sectra. – Ett annat är IVP som finns kvar i Linköping och ägs av SICK, ger Robert som exempel. Själv är han numera styrelseordförande i ett bolag som sysslar med digitalt ljud, Softube som använder forskningsresultat från universitetet för att skapa effekter för musik. Mer om dem i en annan artikel här i Linköpings näringsliv. Detta var en mycket komprimerad förklaring till Linköpings världsledande ställning inom olika digitala områden. Själv har Robert Forchheimer fortsatt vidare inom forskning om elektriskt ledande plaster och fiberoptiska system. En inte allt för långsökt gissning är att hans doktorander kommer att skapa nya spännande spetsföretag med produkter som vi idag inte har en aning om vad det är.