Image

Rikard blev företagare för att lösa ett högskoleproblem

Rikard Alm insåg att betygen under gymnasiets första år påverkade intagningen på högskolan mer än vad han trodde. Insikten gjorde att han utvecklade en hjälpande app. Nu har appen gjort honom till företagare.

INTAGNINGEN TILL HÖGRE
studier styrs av ett meritvärde. Att räkna fram det är inte helt lätt. – När man väl söker är det för sent att göra något åt betygen, säger Rikard. Därför utvecklade han en app under gymnasietiden på Berzeliusskolan i Linköping. Av det blev ett UFföretag som 2017 levde vidare som ett sommarföretag. När hösten kom, blev han företagare på riktigt och gick Företagarskolan. Vid den avslutande redovisningen av affärsplanen, som utbildningen utmynnar i, gjorde hela panelen tummen upp, – Jag vill se hur långt idén kan utvecklas och testa mina egna gränser, förklarar Rikard. Appen heter Gradera och han programmerar själv i IOS och Android. Under resans gång har det tillkommit nya funktioner och målgruppen har vidgats från att hjälpa studenter till att involvera även studie- och yrkesvägledare samt lärosäten. Hur meritvärdet beräknas skiljer sig mellan olika utbildningar. Rikard har samlat in uppgifter från samtliga program i hela landet, inklusive t ex tågteknik och samiska näringar. Därmed kan gymnasieeleverna lägga in vilket meritvärde som krävs för att komma in på en viss utbildning. Det matchas mot de egna studieresultaten och appen visar var insatser behöver göras. Det finns fler funktioner och många framtida möjligheter. Den respons som Rikard fått, visar att behovet av produkten är stort. Den fråga som återstår att besvara är hur Rikard och framtida medarbetare ska få sin försörjning. – Min drivkraft är att lösa ett problem som många har, men den finns en affärsmodell för att skapa intäkter, säger Rikard som är förståeliga skäl inte vill offentliggöra hur den ser ut. På flera sätt är det här en berättelse om en klassisk entreprenör. Ett problem hittar sin lösning i en person som brinner för dess genomförande. I det här fallet ledde kombinationen av UF, Sommarföretagaren och Företagarskolan fram till ett företag. I Linköping finns ett stödsystem, som stöds av kommunen, där insatserna kan kombineras för att passa både nya och etablerade företagare.