Image

Forskning och maskar bakom framgångsrikt svampföretag

Det började som en hobby för fyra forskarstudenter på Linköpings universitet. Idag har Östgötasvamp 19 anställda och utvecklar nya produkter. – EU-kommissionen har godkänt vår metod att öka D-vitaminhalten i svamp, berättar företagets VD Maziar Namedanian.

SVAMPEN BLEV högteknologi när den berikades med akademisk kompetens. Fyra studenter från Iran började odla champinjoner på fritiden. Alla är tekniker och använde sina kunskaper för att höja tillväxt och kvalitet. – Svampar behöver rätt temperatur, rätt fuktighet och rätt mängd syre, förklarar Mohammad Jalili som är en av grundarna. Med reglerteknikens hjälp Forskning och maskar bakom framgångsrikt svampföretag Det började som en hobby för fyra forskarstudenter på Linköpings universitet. Idag har Östgötasvamp 19 anställda och utvecklar nya produkter. – EU-kommissionen har godkänt vår metod att öka D-vitaminhalten i svamp, berättar företagets VD Maziar Namedanian. skapas optimala förutsättningar. Andra växter behöver koldioxid, medan svampar behöver syre. Därför krävs hela tiden ny utomhusluft som kostar att värma upp. Med tio värmepumpar är energiförbrukningen för en anläggning som producerar 20 ton svamp i veckan inte högre än för en vanlig villa. Förutom champinjoner odlas kastanjechampinjoner, portabello, shitake, ostronskivling, gul ostronskivling och kungsmussling. Forskning i USA visar att svamp som blir belyst med UV-ljus i vissa våglängder bildar D-vitamin, vilket många svenska och i synnerhet veganer har brist på. Insikten har fått sin praktiska tillämpning på Östgötasvamp som är redo att starta produktionen. – Efter processen innehåller 100 gram svamp hela dagsbehovet av D-vitamin utan att andra ämnen i svampen påverkas, berättar Maziar Namedanian. Behandlingen måste godkännas av Livsmedelsverket och EU-kommissionen för att svamparna ska få sälja i butik. Det tog tre år och nu är D-vitaminsvampen godkända i alla EU:s 28 medlemsländer. Varje vecka förbrukas 50 ton kompost i odlingen, vilken hämtas av lantbrukare i omgivningen som gödning. På fälten omvandlas den till växtnäring av maskar. Maskarna kan lika gärna göra sin insats hos Östgötasvamp, som därmed kan komplettera sitt sortiment med ekologisk växtnäring. – Maskarna äter motsvarande sin kroppsvikt varje dag, säger Mohammad Jalili. God tillgång på ekologisk gödning har också väckt planer om att börja odla grönsaker i Vikingstad, i anslutning till dagens svampodling. Det skulle i så fall innebära framställning av livsmedel med högt resursutnyttjande och låg miljöpåverkan. Östgötasvamp har redan vunnit flera priser. Det lär komma fler i framtiden