Image

I Linköping får företagen synas

I BÖRJAN AV ÅRET är det Näringslivsdagen. 2018 var den i vanlig ordning välbesökt under temat ”Konsten att ligga i framkant”. Här presenterades hur kommunen ska bidra till att näringslivet ska lyckas med just det, genom att bygga bostäder, göra staden mer attraktiv och förbättra kommunikationerna med den kommande Ostlänken som exempel. På plats fanns även Kairos Future som redovisade en analys av vad millenniegenerationen, som är på väg in på arbetsmarknaden, förväntar sig av livet. – Det räcker inte med ett intressant jobb och en bra bostad. De vill ha ett bra liv där fritiden spelar en lika viktig roll, förklarade framtidsstrategen Mats Olsson. Tre lokala företag fick presentera hur de inom var sitt område ligger i framkant. Men viktigast var möjligheten att nätverka och framföra sina åsikter till kommunens högsta politiker. Både kommunalråd och oppositionsråd fanns på plats, för näringslivet är viktigt i Linköping. Om Näringslivsdagen är arbetsmötet så bjuder Näringslivsgalan till fest. Det är lite av Oscarsgala där lokala företag lyfts fram och får priser i kategorierna Linköpings Näringslivsdiamant, Årets mest engagerade företag, Årets Samhällsutvecklare, Årets Tillväxtföretag, Årets Visionär, Årets Gröna Företag och Årets Modigaste. Så långt de stora arrangemangen. Viktigare för de enskilda företagen är de kluster som vuxit fram inom olika branscher, till exempel Vreta Kluster för de gröna näringarna, flygets Aerospace Cluster Sweden och Compraser Labs som är ett forskningscenter och nätverk för tillverkare av produkter av avancerade kompositmaterial. Linköping är så stort och industrin så mångfacetterad att det finns underlag för nätverkande och samarbeten även i till synes smala nischer. Det samarbetas åt alla håll, ofta på de inblandade företagens initiativ, utan att kommunen tagit några beslut eller ens varit inblandad. Det är därför Linköping med fog kan kalla sig staden där idéer blir verklighet.