Image

Uppdraget är att skapa jordmån för växande företag

ERIK ÄR ETT KÄNT namn bland företagare med ett förflutet som vd för Nyföretagarcentrum. Hans två kolleger har rekryterats med samma omsorg. Marianne Lindh var tidigare vd för Linköping City Samverkan och Malin Ljung regionchef för Ung Företagsamhet i Östergötland. Deras uppgifter är långsiktiga. För handgriplig företagsrådgivning finns ett väl fungerande nätverk i Linköping med bl.a. Framtidsfrön, UF, Nyföretagarcentrum, Företagarskolan, Almi och tillväxtmiljöer som inkubatorn Lead och Vreta Kluster. Marianne ansvarar för etableringar.
Här handlar det om allt från att bereda plats för växande lokala företag och fånga upp stora etableringar. – Internationellt är Linköping en liten aktör och därför arbetar vi genom Stockholm Business Alliance som är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län, förklarar Marianne. Malin är inriktad på entreprenörskap och har arbetar strategiskt med utvecklingsmiljöer och kluster. Här handlar det om att skapa förutsättningar för entreprenörer att åstadkomma det som Linköping är känt för, att göra idéer till verklighet