Image

Siemens lägger grunden för hållbar energi

En av Linköpings största industriarbetsgivare finns i
Finspång.
– Av våra 2 800 anställda bor 300 i Linköpings kommun
och därifrån hämtas många av de 600 konsulter som
arbetar för oss, säger Mats Rosander, kommunikationsdirektör
på Siemens Industrial Turbomachinery.

SIEMENS
har koncentrerat mycket av sin globala utveckling och tillverkning av gasturbiner till Finspång. Här finns en komplett verksamhet som spänner hela vägen från första idé till produktion och eftermarknad. – Vi har medarbetare inom ett hundratal olika yrken. Det är allt från produktion till disputerade forskare, berättar Mats Rosander. Siemens är världsledande på gasturbiner, vilket lite förenklat kan beskrivas som jetmotorer för produktion av el och värme eller för att pumpa olja och gas. De största turbinerna ger 60 MW. Tillsammans med en ångturbin och panna kan de leverera en verkningsgrad på över 90 procent. – Gasturbiner är en allt viktigare del av en grönare framtid, säger Mats Rosander. Visserligen drivs dagens gasturbiner med fossila bränslen, men Siemens lägger grunden för hållbar energi En av Linköpings största industriarbetsgivare finns i Finspång. – Av våra 2 800 anställda bor 300 i Linköpings kommun och därifrån hämtas många av de 600 konsulter som arbetar för oss, säger Mats Rosander, kommunikationsdirektör på Siemens Industrial Turbomachinery. i nio fall av tio är det naturgas, som har betydligt lägre miljöpåverkan än alternativen. Ett naturgasdrivet gasturbinkraftverk kan i många fall halvera koldioxidutsläppen jämfört med kol. Samtidigt är gasturbinerna en förutsättning för satsningar på förnybara energikällor som sol, vind och vatten. – Det måste finnas reserver när solen inte lyser och vinden mojnar. En gasturbin är i full produktion på några minuter. Ett annat viktigt område är elektrifiering i länder där infrastrukturen fortfarande är under uppbyggnad, t ex i Afrika. – Gasturbiner är ofta det effektivaste och minst miljöpåverkande alternativet för att få el till matlagning, belysning, mobilnät, vattenpumpar och annat som krävs för att förbättra livsvillkoren för många människor. Siemens är ett företag med innovation i generna. Verksamheten i Finspång startade redan 1913 av uppfinnarbröderna Birger och Fredrik Ljungström som bland annat var upphov till Ljungströmsturbinen. Siemenskoncernens grundare Werner von Siemens var upphovsman till en mängd innovationer i elektricitetens begynnelse, bland annat till visartelegrafen. På Siemens i Finspång arbetar idag över 400 personer med forskning och utveckling. Några av de mest spännande områdena man tittar på just nu är hur man kan späda ut naturgasen med till exempel vätgas för att pressa ner emissionsnivåerna ytterligare. För att kunna göra det behöver strukturerna inne i komponenterna vara så delikata att de bara kan tillverkas med hjälp av 3D-skrivare. – Vi utgör ett Competence Center inom Siemens för 3D-utskrifter i metall och gör stora investeringar i den verksamheten. Redan nu använder vi metoden för att reparera komponenter på bråkdelen av tiden det har tagit tidigare. Det är inspirerande att vi med en så lång historia fortfarande kan vara i teknikens framkant.