Image

Var med och bygg världens mest resurseffektiva region!

Det är nog inte många som reflekterar över att det
kommer vatten ur kranen, att lamporna tänds när strömbrytaren
slås på, att huset är varmt och att soptunnan
töms. Det ska bara fungera.

Tekniska verken finns till för våra kunder dygnet runt, men det är först när saker och ting inte fungerar som vanligt som människor blir varse vad vi gör, och det är precis så som det ska vara, säger Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken. Tekniska verkens roll är att förenkla livet i vardagen för 240 000 privat- och företagskunder genom tjänster som elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Visionen är att bygga världens mest resurseffektiva region. – Vår vision är ledstjärnan i allt Var med och bygg världens mest resurseffektiva region! Det är nog inte många som reflekterar över att det kommer vatten ur kranen, att lamporna tänds när strömbrytaren slås på, att huset är varmt och att soptunnan töms. Det ska bara fungera. vi gör! Men vi klarar inte att bygga världens mest resurseffektiva region själva, det måste ske tillsammans med alla som bor och verkar i Linköping. Det handlar om små vardagshandlingar, Gröna Påsen är ett exempel. Om våra kunder är duktiga på att sortera sitt matavfall så blir det mera biogas att köra bussarna på, förklarar Klas Gustafsson.
Innovationer och smarta städer
Tekniska verken jobbar innovativt och vill ligga i framkant. Infrakulverten i Vallastaden är exempel på en innovation som fått stor uppmärksamhet. Alla ledningar (el, fiber, fjärrvärme, avlopp, vatten och sopsug) samlas i en och samma kulvert. Om något går sönder, eller ska servas, görs det inifrån kulverten vilket innebär att inga gator behöver grävas upp. Den håller i minst hundra år och allt i den är 100 procent återvinningsbart. – Ett annat exempel är att vi har byggt landets första storskaliga permanenta läkemedelsreningsanläggning för avloppsvatten. Mycket av medicinerna vi stoppar i oss förs vidare ut i avloppsvattnet när vi går på toaletten. De hamnar sedan i våra vattendrag och påverkar fiskar negativt. Vi vill göra något åt problemet, och även skapa en medvetenhet kring detta, säger Klas Gustafsson. Nya utvecklingsområden är bland annat Internet of Things (IoT). – Genom att använda den data vi har kan vi göra livet och vardagen ännu enklare, resurseffektivare och smartare för alla i Linköping, avslutar Klas Gustafsson.