Image

Sententia firar 20 år!

Sententias kärnverksamhet är grupp-,
ledar-, och organisationsutveckling,
samt rekrytering och konsultverksamhet.
Sententia startade 1997.

”Carl-Johan Uddenberg, Nils Ericsson, och jag, som grundande Sententia, kom från en konsultvärld med fokus på försäljning och ekonomiskt resultat. Grunden till Sententia var istället en vilja att göra skillnad på riktigt” säger Stefan Petersson, VD på Sententia och fortsätter, ”Vi skulle genuint bry oss om våra kunder och inte ha fokus på försäljning och nykundsbearbetning utan bara göra bra uppdrag, vara nära våra existerande kunder, och utvecklas tillsammans med dem.” Ett av de första uppdragen var på Ericsson runt -97, där den dåvarande produktionschefen Anders Björsund såg ett behov av förändring i sin organisation, ”Jag visste att de ledarutbildningar Sententia erbjöd skulle vara upplevelsebaserade, något vi verkligen behövde i Sententia firar 20 år! Sententias kärnverksamhet är grupp-, ledar-, och organisationsutveckling, samt rekrytering och konsultverksamhet. Sententia startade 1997. den organisation jag jobbade i då”, säger Anders. Efter 20 år är nu Sententia 12 konsulter och en administratör, bolaget finns på tre orter och har fortfarande värderingen att vara nära sina kunder. ”Att vara nära, engagerade och förstå våra kunder unika behov gäller lika mycket idag som för 20-år sedan”, säger Stefan. ”I slutändan är det till stor del den enskilde konsultens engagemang i varje enskilt möte som avgör.”