Image

Skola och förskola för ett växande Linköping

Linköpings tillväxt kräver mer än bostäder. Lika viktigt är förskolor och skolor – I en växande stad ska det finnas plats för barn och utbildning, säger Christer Gunnarsson som är utbildningsnämndernas lokalsamordnare.

LINKÖPING
har ett ambitiöst investeringsprogram för skolor och förskolor. I genomsnitt öppnas en ny skola och minst en ny för- skola varje år. Dessutom byggs befintliga förskolor och skolor om och ut. – För tio år sedan visade prognoserna på ett underskott av lokaler, men det har vi byggt i kapp och ligger i vår plan i takt med tillväxten, säger Christer. Han påpekar att prognoser oftast stämmer men ibland kan slå fel, särskilt på stadsdelsnivå. Det beror på vilka som flyttar in och hur många barn det blir. Måletär att det ska finnas förskola och skola för de lägre årskurserna i närområdet. Den största utmaningen är centralt belägna lokaler för förskola, grundskola och gymnasium. Här drivs flera projekt, bland annat en skola på Folkungavallen och Nya Kungsbergsskolan med en vision om att skapa en plats för utbildning, lärande, idrott, kultur, upplevelser och stadsliv. Nya Kungsberget ska innehålla grundskola, gymnasium och kulturskola. Nyligen startade Arenaskolan med idrottsprofiler är en annan satsning. Det finns även pedagogiska tankar bakom nya förskolor och skolor. Med detta arbetar kommunens didaktikcentrer, som stöder utvecklingen av undervisning i förskola och skola. Centret finns i kommunens senaste skola, i Vallastaden. – Vår utmaning är att utbilda barn som kommer ut på arbetsmarknaden om 20 år, säger försteläraren Anette Nyberg som delar sin tid mellan Ekkälleskolan och Didaktikcenter. Ekkälleskolan startade hösten 2015 och är ett exempel på hur Linköpings kommun bygger för framtiden. Ledordet är flexibilitet. Här finns cirka 230 elever i åldrarna 6–12 år. – Biblioteket ligger mitt i skolan och lokalerna kan anpassas för både mindre grupper och samarbete mellan klasser. Eleverna är olika och vi måste undervisa utifrån elevens behov och förutsättningar, säger Anette. Digital teknik är en självklar del i undervisningen, men samtidigt är läsande och källkritik viktigare än någonsin, vilket markeras av bibliotekets placering. Rätt lokaler är grunden för bra utbildning, men sedan handlar det om mjuka faktorer som trygghet och pedagogik. Genom Didaktikcenter ligger Linköping i framkant och erbjuder pedagogerna i förskola och skola utveckling på många områden som naturvetenskap, genuspedagogik, teknik och matematik, läs- och skrivutveckling, lärande för hållbar utveckling och digitalt lärande. Linköpings förskolor och skolor är rustade för tillväxten i både lokaler och pedagogik.