Image

Mjärdevi är landningsplatsen för internationella talanger

När de första entreprenörerna flyttade in för 35 år sedan, kallades
Mjärdevi för en forskarby. Idag är Science Park Mjärdevi ett nav för
innovationer i världsklass.

LINKÖPING VAR
tidigt ute med att ta universitetets forskningsresultat vidare till framgångsrika företag. Exemplen på banbrytande satsningar är många, inom bland annat mobil kommunikation, fordonssäkerhet, IP-television, streaming media, medicinteknik, life science och affärssystem.
Den resan kräver ett tätt samarbete mellan universitet, näringsliv, offentliga aktörer och omgivande samhälle. Och det samarbetet finns i Linköping. Här har vi dessutom utvecklat metoder, miljöer och nätverk som väcker intresse världen över.
– Science Park Mjärdevi bildades för att stödja affärsutvecklande processer och samordna insatser med liknande miljöer nationellt och internationellt, säger Lena Miranda, vd för teknikparken och styrelseordförande i Swedish Incubators & Science Parks som samlar ett 70-tal svenska företagsinkubatorer och science parks.
Varje park och företagsinkubator ser olika ut, beroende på stadens och regionens profil. Linköping som är en av landets större städer kännetecknas av ett brett och varierat näringsliv. Lägg till det att Linköping har en god balans mellan stad och landsbygd, högteknologisk industri och gröna näringar.
– Vi ligger långt fram inom en rad olika framtidsbranscher som flyg- och rymdteknik, miljöteknik och gröna näringar. Här finns sedan länge många spännande företag. Inte minst är Linköping Sveriges it-vagga, ger Lena som exempel.
Just nu pågår en utveckling av kompetens inom materialteknik, uppkopplade produkter (IoT) och spelutveckling för att skapa spets och expertis i världsklass. Här finns starka kluster och nätverk som matchar dessa områden, exempelvis IMA, IoT World och East Sweden Game.
I Science Park Mjärdevi finns större företag som Autoliv, Sectra och Ericsson men även flera startups och scaleups.
– Tillsammans med företagsinkubatorn LEAD, som drivs av Linköpings universitet, bidrar vi med insatser för att kunskapsintensiva företag ska kunna växa och utvecklas här, säger Lena.
Stora och små företag i parken har ett gemensamt behov av kompetens. Närheten till universitetet är viktig, och Science Park Mjärdevi samordnar även jakten på talanger.
– Mjärdevi och alla Linköpings innovationsmiljöer, och exempelvis kommande hubbar Ebbepark och Cavok, skapar gemensamt goda förutsättningar för tillväxt i det innovativa näringslivet Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi. i Linköping, sammanfattar Lena.