Image
Image

Hållbarhetskonceptet som föddes i Linköping

Med utbildningssatsningen Bästa världen – en del av ansökan till iCapital Awards – får varje år tusentals skolelever i Linköping lära sig vad de själva kan bidra med till ett mer hållbart samhälle.

– Det är något som vi kommer att ha mycket nytta av och roligast var besöket på Kolmårdens djurpark, framhåller åttondeklassarna Frida Åstrand Antonsson och Makail Omar Osoble.

Bästa världen startade i Linköping 2018 och är ett långsiktigt projekt där elever får möjlighet att lära sig om hållbarhets­frågor på ett lustfyllt och engagerande vis.

Detta genom ett mycket framgångsrikt samarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska verken, Kolmårdens djurpark, Lejonfastigheter och elhandelsbolaget Bixia.

– Det handlar om att skapa en handlingskompetens hos barn och ungdomar som bidrar till en bättre värld – en positiv framtidstro i stället för en stark klimatångest. Hittills har över 30 000 elever i årskurs 2, 5 och 8 i Linköping medverkat. Utvärderingar visar på ett starkt engagemang hos eleverna, berättar Simon Hjort, lektor på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun och ansvarig för projektet.

I det första steget får eleverna lära sig om vatten (årskurs 2), avfall (årskurs 5) och energi (årskurs 8) i vår närmiljö och om hur det fungerar i Linköping. 

– Nästa steg är att åka till Kolmårdens djurpark, där eleverna får knyta an det globala perspektivet till det lokala. Och i det sista steget får eleverna experimentera och vara kreativa på egen hand utifrån de kunskaper de fått i tidigare delar. När årskurs 8 åker till Kolmården är temat energi. Inför de olika studiebesöken är det alltid för­beredelser i skolan och efteråt reflektioner tillsammans i klasserna. Elever blir mer driftiga när de får inblick i hur saker och ting fungerar i vårt samhälle, säger Simon.

Frida Åstrand Antonsson och Makail Omar Osoble är klasskompisar i åttan på Ånestadsskolan – och väldigt positiva till Bästa världen.

– Vi har fått en massa olika kunskaper som vi kan använda oss av både nu och i framtiden. Jag minns när vi besökte Tekniska verken för flera år sedan och bland annat fick lära oss vad man får och inte får spola ned i toaletten för miljöns skull. Det är väldigt bra att få komma ut i verkligheten och se hur det fungerar, berättar Frida.

– Detsamma gäller när vi åkte till Kolmården, som var både roligt och intressant. Där fick vi lära oss mer om hur nedskräpning i skogar och sjöar påverkar allt liv och hur vi kan agera hållbart på många olika sätt. Det var väldigt tänkvärt och något som jag tror att alla tar med sig hem, fortsätter Makail.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image