Image
Image

Linköping Science Park firar 40 år – en av norra Europas  främsta tech-hubbar

40 år av innovation har lagt grunden för det som gör jubilerande Linköping Science Park till en av norra Europas främsta tech-hubbar. Tekniken från Linköping rullar runt i fler än 100 miljoner bilar, kartteknik och operativsystem som finns i miljontals telefoner – därtill har digitala röntgenplåtar revolutionerat vården för många miljoner människor.

Resan har varit fantastisk och utvecklingen rent makalös från att det första spadtaget togs 1984 – då statsministern Olof Palme deltog i invigningen av Teknikbyn Mjärdevi. Den har längs vägen bytt namn två gånger – först till Mjärdevi Science Park och nu senast till Linköping Science Park.

– Det hade varit roligt att höra honom reflektera över den enorma utveckling som skett fram tills i dag – nu när Linköping tillhör en av norra Europas främsta tech-hubbar, har ett universitet som ligger i framkant inom många områden och är en stad som nyligen utsågs till Europas mest innovativa, framhåller Lena Miranda, vd för Science Parkbolaget.

Ny teknik har alltid legat till grund för utveckling och innovation. I takt med att den tekniska utvecklingen går allt snabbare har också branschen vuxit. IT har bytt namn till tech och dit räknas IT- och telekom – det vill säga programvara och IT-tjänster – tele­kommunikation och infrastruktur.

– Tech-branschen i Östergötland växte mellan 2000 och 2021 med hela 427 procent – vilket är mest i hela landet. Linköping är dragloket, här uppgår antalet sysselsatta till fler än 13 000 personer. Andelen av den arbetsföra befolkningen som jobbar i tech-branschen är också dubbelt så hög i Linköping som i Sverige i övrigt – och ligger på nästan 17 procent. Ännu har vi inte räknat på vad det genererar i skatteintäkter, ler Lena.

Du brukar säga att samverkan finns i ert DNA – på vilket sätt?

– Samverkan mellan akademi, närings­liv och samhälle är grunden för det som sker i vår Science Park. Vi upprätthåller stora nätverk och tillhandahåller mötesplatser – allt för att få människor med olika bakgrunder och organisationshemvister att mötas. Det sker samverkan med universitetet, med företagsinkubatorn LEAD, systerparken Norrköping Science Park, samt ALMI vad gäller värdekedjan för kommersia­lisering. Och det sker samverkan med kluster, universitet och region inom ramen för smart specialisering och öppen innovation. Det vi kan göra tillsammans med andra, gör vi helst inte själva.

Ny teknik går igenom hela samhället och berör alla branscher – hur då?

– Det räcker med att fundera över allt du tidigare gjorde analogt, och som du i dag har en app för. Allt omkring oss digitaliseras och blir uppkopplat. Vi använder mer och mer AI, utan att vi ens tänker på det. Detta gör oss samtidigt mer sårbara, så vi behöver tänka mer på säkerhetsfrågor.

Man pratar ofta om »tech with a purpose« där tekniken används i samhällsbygget och innebär förbättringar för invånarna. På vilka sätt?

– Tekniken i sig är inte ett självända­mål, men kraften i tekniken när den bidrar till rätt syften är enorm. Vi eftersträvar hållbar samhällsutveckling och vi har många olika kriser att ta oss an, där klimatkrisen är överordnad alla andra. På samma sätt som vi talar om Morses lag, där teknikutveckling sker exponentiellt, försöker vi prata om exponentiell klimatomställning – där vi hoppas kunna minska klimatutsläppen i samma omfattning. Det finns många tekniklösningar framme som skulle kunna bidra på oändligt många positiva sätt, men i dag är det snarare beteenden, befintliga regelverk och affärsmodeller som hindrar utvecklingen.

Vad ser du framåt i Linköping Science Park – potential och möjligheter?

– De är väldigt stora och goda. Vi är väl positionerade, har kunskaper och förmågor att bidra med. Det är viktigt att vi håller ihop vår community och tar oss tid att prata värdegrund och om framtid. Vi har en ung generation som vi behöver få med oss och bygga framtidstro hos. Vi pratar gärna om triple transition – social, grön och digital omställning. Om det är någonstans vi ska lyckas är det i Europas mest innovativa stad, Linköping, säger Lena Miranda.

 

Innovationer i Linköping Science Park

Mobil kommunikation, Ericsson har varit en del av utvecklingen från GSM till dagens 5G och Cloud.

Enterprise Resource Systems (ERP) med pionjärer som IFS, Intentia, Industrimatematik och med bolag som Medius och Cambio Group med fler.

Säkerhetslösningar med pionjären Sectra (Secure Transmission), som redan under 1970/80-talet började med kryptografi – och har levererat avlyssningssäkra mobiltelefonen Tiger, för att numera skydda kritisk infrastruktur.

MedTech – med Sectra som pionjär inom bildanalys och med digitala röntgenbilder. Även ContextVision AB tillhör de allra första bolagen i parkens 40-åriga historia. I dag finns en bredd av startups som jobbar inom området med fokus på precisionshälsa, trycksår och att bota cancer, utveckla artificiella hornhinnor och mer.

Fordonssäkerhet – Autoliv har banat väg för säkerhetslösningar för såväl förare och passagerare som för omgivande trafik genom utveckling av bland annat Night Vision-systemet. Flera bolag har knoppats av via denna etablering i parken – som ACTIA Nordic AB, Magna Interna­tional och Qualcomm.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image