Image
Image

Samverkan som stärker stadens framtid

Nära kopplingar mellan näringslivet och universitetet är ett signum för Linköpings­andan. Det är Christian Sahlén från Actia, samt Martin Rantzer och Naveen Venkategowda från Linköpings universitet helt överens om – och bra exempel på. Här berättar de mer om sitt samarbete och de fördelar det bär med sig. 

Actia har två verksamheter i Lin­köping. ACTIA Nordic AB som är ett Tech Center med Globalt ansvar för strategi, utveckling och marknadsföring av konnektivitet. Den andra verksamheten är ACTIA EMS Sweden AB där man industrialiserar och tillverkar elektronik. 

– Konnektivitet handlar i vår värld om att koppla upp och ihop saker, berättar Christian Sahlén, VD på ACTIA Nordic/EMS. Det ger möjligheter att fjärrstyra, spåra, samla data, uppdatera mjukvara och ge saker möjlighet att kommunicera. Konnektivitet är en viktig nyckel för framtiden på flera plan inte minst för miljön.

– Marknaden går allt fortare, och för att hänga med måste lösningarna vara skalbara och kunna anpassas snabbt. Det är dessutom dyrt att implementera konnektivitet, både vad gäller utveckling och certifiering. Det som driver är elektrifieringen samt ändrade affärsmodeller. Man köper inte längre en grävmaskin i framtiden utan ett hål i marken. Då krävs konnektivitet för att mäta drifttid, bränsleförbrukning, tid på plats m m. 

– För att möta denna marknadsutveckling beslutade vi 2019 att investera i en helt ny plattformslösning som är skalbar, flexibel och fullt global. Genom samarbetet med Linköpings universitet har man visat att plattformen är ett bra redskap för att koppla samman mer än bara fordon. 

– Vi såg att vi som företag behövde föryngras, och förenkla för nyutbildade att komma in och bidra till vår utveckling. Att göra det möjligt för universiteten att använda våra nya plattformar i sin undervisning blev ett framgångsrikt sätt att koppla samman oss och dem för framtiden.

 

Bättre förutsättningar för framtids­anpassad utbildning och forskning

Linköpings universitet bedriver flera utbildningsprogram som är kopplade till elektronik och hur den används i bilar eller är inbyggd i hus och vår omgivning.

– Vi använder Actias plattformar i både utbildning och forskning, berättar Naveen Venkategowda, universitetslektor på Institutionen för teknik och naturvetenskap och lärare vid civil­ingenjörsprogrammet Elektronikdesign. 

– I utbildningarna när vi lär ut elektronikdesign har vi tidigare använt plattformar som är speciellt framtagna för just utbildning. Men de hade begränsningar i både kraft och funktioner, och begränsade studenternas möjligheter till nytänkande och kreativitet. Actias plattformar innebar ett enormt steg i både hårdvara och mjukvara. 

– Ja, fördelarna med att kunna an­vända Actias utrustning i under­visningen är verkligen många, säger Martin Rantzer, prefekt för Institutionen för teknik och naturvetenskap. 

– Dels får vi robusta plattformar som fungera både i labbsalar och när man gör mätningar eller datainsamling ute i fält. Dels att det här är en industri­standard som inte bara är en hårdvaruplattform, utan dessutom en beprövad utvecklingsmiljö som används av utvecklare över hela världen. 

– Studenterna får bättre förutsättningar under utbildningen – och förbättrar sina förutsättningar att gå från studier till arbete, helt enkelt. Det här har fungerat så bra så att vi planerar att introducera plattformen inom andra områden som till exempel civilingenjörs­programmet Kommunikation, transport och samhälle. 

– Vi använder ju Actias plattformar inom vår forskning också, konstaterar Naveen. Där kan vi bidra till Actia med vår kunskap så att de kan framtids­anpassa och vara förberedda för nästa generation trådlös kommunikation och konnektivitet.

– Ett aktuellt forskningsområde är att hitta sätt att skydda den GPS-data som Actias plattformar samlar in från yttre påverkan. Ett annat är att titta på hur Actias plattformar kan användas
för att skapa framtidens kollektivtrafik med hjälp av insamling av data. 

 

En anda som föder nya perspektiv, idéer och lösningar

– Vi hade stipendieutdelning förra veckan, berättar Christian. Actias stipendium gick till Omar Rifai och Osama Zanhar, studenter vid Elektronikdesign, för sitt nytänkande som omfattar användning av Actias plattform för kontroll av och datainsamling från drönare. 

– Jag pratade lite med stipendiaterna och frågade hur de tyckte det var att arbeta med plattformen och fick ett svar som jag blev jätteglad för: ”Det är jättekul, det känns inte som vi var på universitetet, det kändes som om vi jobbade på ett företag”. 

– Det är just den känslan vi vill få till, säger Martin. Christian och jag diskuterar mycket hur vi kan koppla samman universiteten, forskningen och företagen ännu bättre. 

– Man blir glad i teknikhjärtat när man ser alla de idéer och innovationer som kommer ur det här samarbetet, säger Christian. Många av dem är helt annat än vad vi tänkt när vi utvecklat plattformen. Och det kan i sin tur skapa helt nya produkter och företag som gör skillnad. 

– Vi är alla en del av Linköpings­andan på alla våra campus – i Linköping, Norrköping och på Lidingö, menar Martin. Jag skulle säga att en sak som utmärker Linköpings universitet är just närheten mellan forskning och utbildning, och de omgivande företagen. 

– Det kan jag bekräfta som arbetsgivare, säger Christer. Vi har anställt många från Elektronikdesignprogrammet – bland annat tack vare vårt fina samarbete. 

– Linköping fick ju dessutom nyligen pris som Europas mest innovativa stad. Det vi gör hjälper till att föda det. Vi lockar rätt folk hit till Linköping vilket stärker stadens varumärke. 

Text: Anna Blixt


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image