Image
Image

Linköping är Europas mest innovativa stad

Som första svenska stad någonsin vann Linköping priset som Europas mest innovativa stad för upp till 250 000 invånare i iCapital Awards.

– Det sätter verkligen oss på den internationella kartan och vi kommer att fortsätta satsa hårt på att utveckla vår innovativa stad för att hitta lösningar på samhälls- och hållbarhetsutmaningar, framhåller utvecklingsstrategen Malin Ljung.

Den 27 november 2023 är en historisk dag för Linköping – en av Sveriges snabbast växande kommuner som beräknas öka från dagens cirka 167 000 invånare till 200 000 under 2042.

Då presenterade nämligen EU-kommissionen vinnarna i iCapital Awards i franska Marseille – där Linköping utsågs som segrare i kate­gorin European Rising Innovative City för städer upp till 250 000 invånare. Något som ingen annan svensk stad lyckats med tidigare. Frånsett den stora äran belönades kommunen med 500 000 euro.

– Vi har sedan länge en stark tradi­tion av innovation, utveckling och sam­verkan mellan offentlig sektor, näringslivet, akademin och civil­samhället. Något som är en stor anledning till hur vi lyckas bemöta samhällsutmaningar som klimatomställningen, segregation, en åldrande befolkning, en växande stad och trygghet/säkerhet. Det var dessa fem utmaningsområden som vi utgick från i vår ansökan till iCapital Awards – som handlar om att lyfta städer i Europa som är goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsut­maningar kan lösas genom innovation och utveckling, säger Malin Ljung.

Idén om att ansöka föddes redan hösten 2019 och tog sedan fart 2021 genom att starta en styrgrupp och arbetsgrupp – som tillsammans ledde det omfattande arbetet. 27 europeiska städer skickade in varsin ansökan i juni 2023, varav tolv i samma kategori som Linköping, med många konkreta exempel på hur de jobbar innovativt med olika samhällsutmaningar. Först utsågs sex semifinalister och sedan de tre finalisterna Linköping, Padova (Italien) och Cork (Irland) – som placerade sig i den ordningen.

– Under arbetet hade vi två tydliga syften. Det externa var att synliggöra och positionera Linköping som en av de mest innovativa städerna i Europa – där tävlingen var en resurseffektiv plattform för det fortsatta arbetet med Linköpings platsvarumärke. Och det interna syftet att synkronisera, ut­veckla, paketera och kommunicera de parallellt pågående och framtida insatser och processer som bidrar till en innovativ stad. 

Prispengarna, cirka 5,6 miljoner kronor, ska användas till att fortsätta satsa på och utveckla stadens innovativa lösningar på samhälls- och hållbarhetsutmaningar.

– Vinsten sätter Linköping på den internationella kartan och skapar en enorm stolthet – ett viktigt led i vår strävan att alltid vara en attraktiv plats som människor vill bo och verka i, ler Malin Ljung.

 

Det innovativa projektet BEATA är ett lysande exempel på hur Linköpings kommun tacklar den demografiska utmaningen med en allt högre ålder på invånarna i Sverige.

Tack vare en trygghetsskapande teknik som möjliggör en digital behovsanpassad tillsyn på sam-tliga vårdboenden inom äldreomsorgen kan personalen snabbare hjälpa de äldre när det behövs.

Prognoser visar att andelen av Sveriges befolkning som är över 80 år har ökat med 35 procent om tio år jämfört med i dag. Utvecklingen innebär att fler kommer behöva vård och omsorg. 

Den åldrande befolkningen var en av fem utmaningsområden som Linköpings kommun utgick från i sin ansökan till iCapital Awards – där projektet BEATA bidrar till lösning genom innovation och utveckling.

Den tekniska lösningen heter RoomMate – och är en trygghetssensor som ställs in och anpassas efter varje enskild brukare.

– Syftet är att öka tryggheten och säkerheten för de äldre, så att de får hjälp innan något inträffar och före­bygga exempelvis fallskador, berättar Sonja Erlandsson, vård- och omsorgs­direktör på Linköpings kommun.

Hon fortsätter:

– Tekniken slår larm till våra medarbetares handenheter/mobiltelefoner så fort något avviker från brukarens vardagliga mönster efter de individ­anpassade inställningarna. Det kan vara bland annat om personen har ramlat ur sin stol eller inte rör sig som den brukar. Eller om någon som måste ha hjälp med att gå på toaletten verkar vara på väg dit ändå på egen hand.

Efter att teknologin framgångsrikt testats och tagits emot mycket väl av både brukare, anhöriga och personal på vårdboenden i Berga och Kärna är den i full gång att implementeras på samtliga vårdboenden inom kommunens äldreomsorg.

– Vi är först i Sverige med bredd­införandet, där vi tar ett helhetsgrepp över välfärdsteknik och förändrade arbetssätt på vårdboenden. I Linköping handlar det om cirka 1 400 brukare och 40 fastigheter – och detta ökar möjligheterna att möta de växande behoven inom äldreomsorgen, framhåller Sonja. 

Augusta Bergdahl är undersköterska och arbetar på Ekhults vårdboende, vid Ljungsjön utanför Ljungsbro.

– RoomMate är en fantastiskt bra nyhet, som underlättar mycket för oss anställda och är också inte minst en stor trygghet för alla våra brukare. Dessa trygghetssensorer är enkla att installera i varje rum och sedan anpassa efter respektive person. Våra handenheter gör det möjligt att genomföra en digital tillsyn och vid ett larm snabbt avgöra hur pass bråttom det är att vi kommer dit, säger hon.

Samtidigt blir det färre falsklarm och man behöver exempelvis inte heller störa äldre som sover gott. 

– Något som är viktigt att veta är att detta är helt frivilligt, brukarna får själva får bestämma tillsammans med sina anhöriga. Men vi har fått en jättebra respons och det här är verkligen något som även stärker individens integritet och självständighet. Det fysiska mötet är lika viktigt som innan, vi kan hjälpa fortare vid behov och inte störa någon i onödan längre, menar Augusta.

 

StartUp Time var en del av ansökan till iCapital Awards – en långsiktig satsning för att underlätta för utlandsfödda invånare i Linköping att starta livskraftiga företag.

– Ett fantastiskt bra projekt som kan hjälpa många att förverkliga sina företagsdrömmar, säger Ako Mahmoudpoor – som i dag driver ångtvättstjänsten Mister Steam.

Ako Mahmoudpoor kom till Sverige från Iran 2015 då han har familj och släkt här. Den i hemlandet utbildade civilekonomen har genom åren arbetat som väktare, ordningsvakt och skyddsvakt i Linköping.

– Men jag har alltid haft ett stort intresse för bilar och motorer och även jobbat en hel del på verkstad. Att hitta en bra affärsidé inom det området och starta en egen firma var länge en stor dröm för mig, berättar han.

Mycket handlar också om att våga ta steget – vilket kan vara en ännu högre tröskel i ett nytt land.

Det är där StartUp Time kommer in som ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan den ideella organisationen Nyföre­tagarcentrum Mellersta Östergötland och Linköpings kommun. 

– Initiativet riktar sig till individer med utländsk bakgrund som bär på entreprenörsandan, men behöver extra stöttning för att förverkliga sina affärs­idéer. För inflyttade från andra länder blir ofta språksvårigheter och kontakter med bland annat myndigheter en hög barriär som gör att många drar sig för att starta eget – även om de har kompetens, säger rådgivningskonsulten Azad Suleimani.

Han är ansvarig för Nyföretagar­centrums projektgrupp, som innehåller tolv personer med kompetens både inom företagande och olika språk. Tillsammans täcker de alla de stora språkgrupperna i samhället – allt från arabiska och persiska till kurdiska och somaliska.

– Alla utlandsfödda med funderingar att starta en egen verksamhet är välkomna på våra StartUp Time-kaféer som arrangeras varje vecka på Agorahuset i Skäggetorp, Ryds centrum eller Berga bibliotek. Dessutom har vi träffar en gång i månaden som enbart riktar sig till utlandsfödda kvinnor, varvat mellan Alfa DoSpace och i Agorahuset där vi berättar om projektet och svarar på frågor.

Ako Mahmoudpoor besökte flera träffar och fick hjälp ända från idé till verklighet med sitt företag Mister Steam – en mobil ångtvättsservice för underhåll av bil och fordon både invändigt och utvändigt som tar sig dit kunderna befinner sig. Både hållbart, flexibelt och miljövänligt.

– StartUp Time och rådgivaren Azad har underlättat jättemycket för mig och varit ett enormt stöd i processen att starta upp ett nytt företag. Det är ett verkligen ett bra projekt som kan hjälpa många med den hjälp de behöver. Dessutom är det ett fantastiskt inte­grationsprojekt att få in fler personer från andra länder i det svenska sam­hället, säger Ako.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image