Image
Image

NFC är med och löser många brottsfall

Tack var banbrytande innovationer och specialiserade färdigheter har NFC med huvudlaboratorium i Linköping bidragit till att lösa många brottsmål i Sverige.

Med teknologi och expertis på högsta nivå undersöks och analyseras allt från DNA-spår till IT-forensiskt bevismaterial – där medarbetarna har olika spetskompetenser och vägen till en karriär kan gå via olika akade-miska utbildningar.

NFC (Nationellt forensiskt centrum) är en mycket viktig avdelning inom Polismyndigheten – där den tyngsta forensiska spetskompetensen håller till på Garnisonsområdet i Linköping.

–  Vi finns på många olika orter i Sverige, men här ligger vårt huvud­laboratorium som har ett brett och djup spann i verksamheten. Vi utför en mängd olika forensiska undersökningar – som biologiska spår (DNA), drog- och vapenanalys, explosiva ämnen och IT-forensik efter uppdrag av en förundersökningsledare, som kan vara en polis eller åklagare, förklarar den strategiska chefen Erik Borendal.

Vilka ärenden är vanligt förekommande och vilken betydelse har ert arbete för rättsväsendet?

–  Det är ett stort fokus på grov brottslighet och där har det ju varit mycket skjutningar och sprängningar på senare tid. I ett tidigt skede kan exempelvis säkrade fingeravtryck och blodspår vara en avgörande del som för utredningen framåt och i slutändan även till en fällande dom i rätten. Samtidigt är det viktigt att Polismyndigheten jobbar med alla slags brott, även grova brott som sexualbrott – men också mängdbrott.

Kan du nämna något fall som ut-märkt sig hos er nyligen, där ert arbete lett till en rättslig dom?

–  Jag skulle säga att vårt operativa arbete kopplat till det dödliga våldet i kriminella miljöer fått en stor betydelse. Inte minst i Stockholm. Våra forensiska undersökningar har tillsammans med övriga delar av utredningsverksamheten bidragit till en väldigt hög uppklarningsgrad.

Att arbeta på NFC är ett mycket attraktivt, spännande och utmanande yrke – och för att kunna göra karriär här krävs någon form av akademisk utbildning. Antingen inom exempelvis kemi eller biologi – annars efter att ha studerat till ingenjör eller inom IT-området.

En anställning som forensiker inleds med en tvåårig internutbildning – och till en början en tjänst som forensikeraspirant. Precis som för Evelina Rennes i gruppen för mjukvaruforensik vid data- och elektronikanalyssektionen.

–  Jag lockades att flytta till Linköping för att plugga på universitetet och trivs så bra att jag stannat kvar. Först tog jag en kandidatexamen och sedan masterexamen i kognitionsvetenskap, följt av en doktorexamen i datavetenskap. Efter tolv år på universitetet kände jag att det var dags för något nytt. Det finns olika vägar in till NFC och att jobba här är lika intressant och roligt som jag trodde innan, ler hon. 

Hur ser en typisk dag ut för dig som forensiker-aspirant?

–  Det finns nog ingen sådan, utan är väldigt varierande. Innan jag har nått till A-behörighet är det en hel del utbildning i bland annat att utföra undersökningar, juridik och statistik. Först en grundläggande och sedan med mer fokus på mjukvaruforensik. I min tjänst är uppdraget att utvinna och analysera data från beslag i form av till exempel mobiltelefoner och datorer.

Vilka råd vill du ge till de som funderar på att följa dina fotspår i sitt yrkesval?

–  Våga sök! Det är inte alltid så att platsannonsen är utformad precis efter din kompetensprofil, men det behöver inte nödvändigtvis spela någon roll. Jag upplever snarare att heterogena bakgrunder är en styrka i en grupp då olika kunskaper och erfarenheter blandas och bidrar till nya perspektiv och lösningar, säger Evelina.

För att hänga med i den extremt snabba teknologiska utvecklingen lägger NFC stor vikt på att hålla sig uppdaterade med en löpande utbildningsverksamhet för alla anställda.

–  Teknikens framfart är både en stor möjlighet och en tuff utmaning. Vi måste jobba internt hela tiden, men även vara extroverta och öppna för allt som händer inom forskning och utbildning. Samtidigt är vi bra på att attrahera människor som verkligen vill jobba med och brinner för så här viktiga saker i samhället, menar Erik Borendal.

 

NFC – Nationellt forensiskt centrum

NFC är en av Polismyndighetens två operativa avdelningar – den andra är Noa (Nationella operativa avdelningen). Antalet anställda är 750 och Linköping är den största verksamhetsorten.

Avdelningen driver polisens samtliga forensiska labb och utför forensiska undersökningar av spår och material från brottsutredningar på uppdrag av förundersöknings­ledare – polis eller åklagare.

Forensisk bevisning handlar om spår och material som tros ha koppling till ett brott som utreds. Ofta säger man teknisk bevisning. Stora områden som NFC arbetar med är forensiska vapenundersökningar, drogundersökningar, under­sökningar av biologiska spår (DNA), och IT-forensiska undersökningar. 


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image