Image
Image

Innovativa Linköping står starkt

EU-kommissionen har utsett Linköping till Europas mest innovativa stad, som den första svenska stad någonsin. Vad det betyder för Linköpings attraktivitet, och för alla som bor och verkar i Linköping, kan vi nog inte överskatta. Förutom stolthet och ökad framtidstro hos både företag och Linköpingsbor har staden fått ökad internationell lyskraft vilket redan attraherar etableringar och nya samarbeten. För innovation är så mycket mer ny teknik. Innovation är också radikalt nya arbetssätt och affärsmodeller. Helt enkelt nya vägar att möta nya behov, marknader och stora samhälls­utmaningar. Ofta i samverkan. 

Linköping växer av egen kraft, både med näringslivet och studenterna, och vi kommer fortsätta att växa. Sverige är, i skrivande stund, inne i en lågkonjunktur men alla siffror pekar på att Linköpings företag klarar situationen bättre än riket i stort. Generellt har näringslivets omsättning och syssel­sättning ökat. Vi slår rekord i antal gästnätter och handeln står fortsatt stark trots strukturomvandling. Vår befolkning växer så vi går mot trenden och bygger fortsatt bostäder. Nu är Sverige medlem i Nato där Linköping, som en stark tech- och flygstad, har en stark position. 

I årets näringslivsmagasin presenterar vi olika facetter av den innovativa diamanten. Från Bästa Världen som utbildar barn i global och lokal hållbarhet till Testarenan för trygghetsskapande teknologier – båda satsningar i samverkan mellan många aktörer. 

Vi hälsar på hos 40-årsfirande Linköping Science Park och 25-årsfirande Petit Sportif. Vi får en inblick i flygplatsens betydelse för vårt globalt växande näringsliv och de kulturella och kreativa näringarnas roll i en växande stad som Linköping. 

Om Linköpings modiga och framgångsrika entreprenörer och företag finns oändligt mycket mer att berätta. Så följ oss gärna i våra sociala kanaler och prenumerera på vårt nyhetsbrev Business Linköping. God läsning!

Louise Felldin
Näringslivsdirektör


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image