Image
Image

I regnskogen frodas morgondagens teknik

Saab har en 85-årig historia av att vara innovationsdrivande. För att hitta nya okonventionella innovationsidéer har företaget skapat en plats där konventionella utvecklingsmetoder och teknolo-gier utmanas – för att utveckla framtidens nya produkter och arbetsmetoder. Den platsen kallas för Regnskogen.

När vi kliver in i Regnskogens lokaler vid Linköpings Flygplats slås man av alla gröna växter och inredning blandat med djungelljud i moderna kreativa rum. Axel Bååthe är ansvarig för verksamheten The Rainforest, som närmast kan jämföras med en intern start-up där innovation, disruptiv teknologi och nya okonventionella arbetsmetoder är i fokus. 

– Regnskogen är Saabs interna start-up som ska komplettera våra befintliga satsningar på innovation med fokus på ett agilt arbetssätt optimerat för att utveckla ny disruptiv teknik och prototyper. Tanken är att vi ska jobba enligt konceptet ”build-measure-learn” för att så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt utvärdera olika koncepts potential, både tekniskt och affärs­mässigt, utan att det kostar miljarder att misslyckas. Vi vill också skapa en positiv företagskultur med mål att attrahera talanger i alla åldrar som vill förändra världen med sin anställning, säger Axel.

Inom Regnskogen utvärderas olika koncept och möjliga disruptiva produkter. En disruptiv produkt kan enklast förklaras som en produkt som förändrar människors beteende genom en förbättrad användarupplevelse till en billigare kostnad och på så sätt både tar över och skapar nya marknader. Ett konkret exempel kan vara övergången från knappmobiler till smartphones. 

– Just nu brinner vi mest för att göra det så enkelt som möjligt att utföra uppdrag i luftdomänen. Vi undersöker olika koncept kring autonoma farkoster som samarbetar på intelligenta sätt
för att rädda liv där inget annat funkar. Vi vill ta fram prototyper snabbt och här tror vi att både moderna mjukvaruutvecklingsverktyg och additiv tillverkning, 3D-printing, kommer att spela en viktig roll, förklarar Axel.

För närvarande har Regnskogen femton ingenjörer som arbetar med framtida koncept och tanken är att verksamheten som startat i liten skala kan växa i takt med nya uppdrag. Medarbetare kan växla mellan övriga tjänster på Saab och att tjänstgöra inom Regnskogen. 

– Tanken är att idéerna och produkterna som tas fram hos oss kommer att ingå i Saabs produktportfölj framöver. Vi brukar likna oss med skogsägare som planterar idag för att skörda mer än 30 år framåt. Det är viktigt att vi har modet att satsa på innovation och disruptiv teknologi, för att skapa vår egen framtid och även locka de skarpaste hjärnorna till vårt företag, avslutar Axel. 


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image