Image
Image

Samarbete som formar framtiden

Som en av Sveriges ledande yrkeshögskolor med lång erfarenhet av att anordna utbildningar, vet TUC Yrkeshögskola hur man levererar utbildningar med det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka.

– Vi ser att behovet av yrkeshögskole­utbildad kompetens är stort och bedriver utbildningar med möjlighet att bidra till kompetensförsörjningen, säger Ewa Sjögren, affärsutvecklare på TUC Yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan är en statlig eftergymnasial utbildningsform. I utbudet hos TUC Yrkeshögskola finns program för de som vill karriärväxla och kurser för de som vill vässa sin kompetens för sin befintliga yrkesroll. TUCs program leder till jobb, vilket också statistiken visar.

Merparten av de som avslutar en utbildning på TUC, har jobb inom relevant område, sex månader efter examen. En anledning till det är att teori varvas med praktik.

– Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna när vi anställer och då är praktikperioden väldigt värdefull. Här har man chansen att se hur personen fungerar med de anställda, säger Simon Hörlin på OEM Automatic.

Utbildningarna är framtagna i nära samarbete med näringslivet för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar och därför har varje utbildning en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet alltid är i majoritet. Tillsammans arbetar vi fram nya utbildningsidéer formade av arbetslivets behov, oavsett om det gäller beprövade yrkesroller eller helt nya framtagna ur ny teknik eller förändrade förutsättningar.

– Genom att bidra med din input kan du påverka framtidens utbildningar som ligger i framkant för kompetensförsörjningen. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med näringslivet, säger Ewa.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image