Image
Image

”Tillväxt skapas i synergi mellan företag”

Vad krävs av ett modernt kontor och vad behövs för att göra det till en attraktiv och eftertraktad arbetsplats? Emma Alsér, uthyrare på Sankt Kors, arbetar dagligen med dessa frågor.

Sättet vi arbetar på har förändrats under och efter pandemin. Emma ser att kraven på arbetsgivaren och hur kontoret är utformat har ökat. Hon menar att det fortfarande är viktigt för företagen att rekrytera rätt kompetens, men att konkurrensen har hårdnat när det gäller att kunna erbjuda något mer än bara en arbetsplats för att behålla medarbetare på lång sikt.

– Idag räcker det inte längre med att erbjuda en skrivbordsplats, som företag behöver man erbjuda sina medarbetare ett mervärde. En arbetsplats idag måste bidra till gemenskap, en god arbetsmiljö och det som hemma­kontoret inte har: kollegor. 

Dessutom finns högre krav på företagen att kunna erbjuda flexibilitet i arbetslivet.

– För att möta våra hyresgästers behov av miljöombyte har vi bland annat skapat Sankt Kors Touchdown. Det är öppna arbetsytor för den som tillfälligt önskar arbeta från någon av våra andra kontorsmiljöer för en dag, och uppmuntrar också till socialisering. Till exempel kan en hyresgäst i Mjärdevi Center välja att tillbringa dagen i Spektrum, Ebbepark, och möjliggöra värdeskapande samtal med andra aktörer inom Linköpings näringsliv. 

För företag idag är det viktigt att skapa en arbetsplats som attraherar medarbetare och stimulerar till fortsatt utveckling, förklarar Emma. 

– Dessutom behöver de vara geografiskt välplacerade och ha tillgång till utbyte med andra företagare. Utöver att erbjuda just detta ser vi till att de gemensamma miljöerna i våra hus tas omhand och känns representativa för både våra hyresgäster och deras besökare.

Emma ansvarar för uthyrningen av mindre lokaler samt Spektrum Cowork, och berättar att det är vanligt att befint­liga hyresgäster på eget initiativ deltar på de visningar hon håller för nya intressenter.

– Vi jobbar hela tiden för att våra hyresgäster ska trivas så pass bra i våra lokaler att de blir våra ambassadörer utåt. Det är ju de som faktiskt arbetar i våra miljöer och kan förmedla känslan av hur det är att vara hyresgäst hos Sankt Kors. För dem är det lika viktigt som för oss att det flyttar in företag som ser nyttan i att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Emma är övertygad om att det är särskilt givande för företagarna att sitta tillsammans med andra.

– Möjligheten att utbyta tankar och idéer med kollegor inom samma bransch, eller att till och med engagera sig i tjänsteutbyte med andra branschaktörer, är oerhört värdefullt. Tillväxt skapas i synergi mellan företag.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image