Image
Image

Renall sluter kretsloppet

Renall har ett unikt hållbarhetserbjudande som täcker hela miljöserviceområdet inom bygg, industri, fastighet och handel/lager.

– Vår bredd och helhetslösningar är en stor fördel för kunderna, då de bara behöver ha en och samma kontakt till alla tjänster, framhåller platschefen Per Sandström.

Renall riktar sig både till företag, kommuner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner – alla med någon form av miljöservicetjänster och avfall som behöver hanteras.

Bredden täcker hela miljöområdet – som avfallshantering, återvinning, spol- och sugtjänster samt kran och container. 

– Vi kan vara med hela vägen på hållbarhetsresan, från markundersökningar av våra miljökonsulter, genom hela avfallshanteringsbehovet, underhållsspola och filma avloppsrör, hantera källsorteringen och leverera jord till rabatter och gräsmattor, säger Per Sandström.

– Vi skapar rätt avfallslösning för varje specifikt uppdrag och det kan skilja mycket beroende på om det rör sig om ett byggprojekt eller en permanent lösning på en industri. Att sortera korrekt i våra avfallsbehållare är inte bara en stor miljövinst, utan också en ekonomisk vinst då vissa material till och med kan ge en ersättning. Vid platsbrist är hållbarhets­containern med tre olika separata fack perfekt, tipsar avfallsrådgivaren Alexander Djerf.

– Vi tillverkar även 100 procent hållbar jord i flera olika sorter och utför numera också miljöentreprenader med slut­täckning av gamla deponier. Dessutom är vi först i Östergötland med att köra helelektriska containertransporter, vilket vi är stolta över, säger Per.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image