Image
Image

Cordinator Medical Service 20 år i branschen

2004 grundades Cordinator Medical Service AB av Gunilla Rundqvist i Linköping. Det som idag är ett av Östergötlands ledande företag inom företagshälsa och privat sjukvård har växt fram från en grundläggande idé om att skräddarsy hälso- och sjukvårdslösningar för både företag och privatpersoner. 

Idag är Cordinator en väletablerad företagshälsovård i Östergötland med fysisk mottagning i Linköping och Norrköping. Cordinator hjälper sina kunder med bland annat hälsoundersökningar, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och medicinska kontroller.

Under åren har företagskunderna bidragit till att ge Cordinator en bra insyn i alla möjliga branscher. Man har idag branschspecifika hälsoundersökningar skapade utifrån erfarenhet samt olika krav från fackförbund, exempelvis inom bygg, målare och elektriker. 

En annan stor del av Cordinators verksamhet är vad de kallar ”Specialist direkt”. Med ett team av specialistläkare, sjuksköterskor och fysioterapeut kan man via sin sjukvårdsförsäkring söka hjälp hos Cordinator. 

Framåt vill Cordinator fortsätta växa och förhoppningen är att få hjälpa ännu fler företag i Östergötland. ”Vi kommer fortsätta lägga stort fokus på våra kundrelationer, jobba med hög tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet i samband med att vi utvecklas och växer.” Säger Erika Sjökvist, VD på Cordinator Medical Service AB.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image