Image
Image

Kristina och Niklas leder kommunen över gränserna

Linköpings välkända samverkanskultur återspeglar sig även inom politiken – där Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans leder kommunen efter förra valet.

– Vi ser samarbetet som en stor styrka där vi jobbar hårt för en fortsatt stark tillväxt i kommunen, framhåller Kristina Edlund och Niklas Borg – ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Både Kristina Edlund (S) och Niklas Borg (M) har många års erfarenhet inom den lokala politiken. 

Kristina har varit heltidspolitiker sedan 2010 och fick förtroendet som kommunstyrelsens ordförande under perioden 2014 till 2018. Därefter tog Niklas Borg – som suttit i kommun­styrelsen ända sedan 2007 – över uppdraget mellan 2018 och 2022.

Efter det senaste valet, hösten 2022, styr de Linköpings kommun tillsammans – där Kristina är ordförande och Niklas vice ordförande.

– Det blev en speciell spelplan i Linköping efter att vi hade ett lokalt parti som fick nästan tio procent av rösterna. Utan majoritet till något av blocken fick vi hitta en ny konstellation som skulle leda kommunen och där tog vi i Socialdemokraterna och Moderaterna ansvar tillsammans, berättar Kristina.

– Det kan tyckas vara ganska av­lägset att leda på det här sättet över grän­serna ihop med det parti som varit vår starkaste konkurrent genom åren. Men när vi satte oss ned och pratade kom vi snabbt fram till att detta är den bästa lösningen för Linköping, fortsätter Niklas.

Hur var reaktionerna från väljarna/allmänheten?

– Från den genomsnittliga Linköpingsbon skulle jag säga att vårt samarbete tagits emot väldigt bra och mycket över förväntan. Det har blivit många klappar på axeln och ord som ”det är jättebra att ni tar ansvar för Linköping”, säger Niklas.

– Ja, oavsett var man har rört sig har de kommit fram människor och visat sin uppskattning. Och det känns förstås väldigt bra. Ju mer Niklas och jag har lärt känna varandra, desto bättre känns det för oss och vi kompletterar varandra på ett mycket bra och positivt sätt, framhåller Kristina.

Vilka styrkor ser ni framför allt i att samarbeta med varandra?

– Det är ett väldigt stort och tufft ansvar att vara kommunstyrelsens ordförande i en så stor stad som Sveriges femte största kommun. Två är starkare än en och detta ger oss möjlighet att fördela arbetet. Tillsammans lägger vi störst kraft på bland annat ekonomi och trygghetsfrågor – medan Niklas fokuserar lite extra på näringslivsfrågor och bolagsstyrning och jag på segregation och miljöfrågor, förklarar Kristina.

– Just vad gäller samverkan finns en lång tradition i Linköping – både mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Det är ju det som brukar kallas för Linköpingsandan och något vi ska vara stolta över. Exempelvis har vi fått en extra utväxling av allt som utvecklats på Linköping Science Park och tech-sektorn som vuxit enormt på senare år. Detsamma gäller trygghetsskapande teknik – där kompetens från både universitetet och näringslivet bidragit till att göra Linköping till en tryggare plats, säger Niklas.

Enormt mycket händer i Linköping just nu – inte minst med tanke på Ostlänken och Framtidens stadskärna. Vilket är ert drömscenario om hur staden ser ut om 15 till 20 år?

– Även om vi befinner oss i en låg­konjunktur med stora ekonomiska utmaningar är jag övertygad om att kommunen kommer fortsätta ha en stark tillväxt. Här finns bostäderna och jobben. Men vi måste fortsätta lägga mycket kraft på att skapa bra förutsättningar. Om 15 till 20 år hoppas jag att infrastrukturen utvecklats till att erbjuda bättre och snabbare pendlingsmöjligheter med tåg. Och det är viktigt att vi fortsätter utveckla vår flygplats – som ger våra invånare en enkel och snabb möjlighet att ta sig ut i världen. De goda flygkommunikationerna gör också att det är lätt att få hit besökare från andra länder och det stärker näringslivet, menar Kristina Edlund.

– Vi vill stärka vår position som en av landets största städer och stads­kärnan kommer att växa en hel del – inte minst över ån och på Stångebro. Enligt undersökningar är vi den stad i landet som oftast förknippas med ordet ”framtidsstad” – och det finns förstås en stor anledning till det med tanke på att alla banbrytande innovationer som har fötts och fortsätter utvecklas här. Det är något vi ska värna om och fortsätta utveckla, tillsammans med vårt starka näringsliv, säger Niklas Borg.

 

Niklas Borg 

Ålder: 46 år.

Familj: Gift med Maria. Barnen Maja (14 år) och Charlie (11 år).

Bor: I ett hus i Linghem, Linköping.

Yrke: Vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköping (M).

Intressen: Segling, idrott – där han brinner mycket för LHC, träna cykling och spela padel.

 

Kristina Edlund

Ålder: 47 år.

Familj: Gift med Fredrik. Barnen Hugo (20) och Theo (14).

Bor: I ett hus i Åleryd/Ånestad.

Yrke: Ordförande i kommunstyrelsen i Linköping (S).

Intressen: Idrott, träning – gillar framför allt att åka skidor utför, renovera hus och fastigheter.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image