Image
Image

Dataton bygger nytt och växlar upp

Under 20 år har människor över hela världen trollbundits av spektakulära shower skapade av Datatons mjukvara WATCHOUT. Världsutställningar, melodifestivaler och OS-invigningar är exempel på evenemang där Linköpingsföretagets produkter spelat en central roll. Nu växlar Dataton upp och startar ett nytt kapitel.

Det trekantiga huset i Mjärdevi har kommit att bli något av ett landmärke i regionen. Här huserar ett av Linköpings äldsta teknikföretag som sedan 1973 utvecklat produkter som berikar upplevelser i offentliga miljöer. I den ply­wood- och betonginredda byggnaden (som 2014 vann Östergötlands Arkitekturpris) utvecklar företaget sin så kallade mediaserver-mjukvara WATCH­OUT. Systemet som används för att skapa spektakulära shower över stora ytor innehar en världsledande position. På hemmaplan har Linköpingsborna kun­nat se nyårsshower skapade med WATCH­OUT projiceras på slottets fasad.

– Då det vi gör är nischat har vår ambition alltid varit att nå ut på världsmarknaden säger företagets VD Lars Sandlund. Vårt fantastiska hus och de många evenemangen som vi lånat ut lokalen till har gjort att fler i regionen vet vilka vi är. Detta är för oss av största vikt nu när vi växlar upp och ska nyrekrytera.

Pandemin slog hårt mot Datatons kärnmarknad då konserter ställdes in och nöjesparker tvingades stänga. Marknadsfokuset fick ställas om mot TV-studios där det gjordes stora satsningar för att underhålla en hemmasittande publik. Vid sidan om detta utnyttjade företaget den temporära stiltjen av projekt till att lägga in högsta växel på utvecklingssidan.

– Pandemin gav oss ett tidsfönster att göra en total omskrivning av WATCH­OUT och det är med stor entusiasm som vi nu ser det nya börja ta form. Vi har lyckats behålla grundtanken att WATCHOUT ska vara mångsidigt och användarvänligt samtidigt som vi nu har en modern plattform som går snabbt att utveckla nya spännande funktioner på, fortsätter Lars Sandlund.

Den nya versionen av WATCHOUT lanseras första september, samma dag som Dataton fyller 50 år. Företaget ser lanseringen som starten på en ny era med ambitionen att stärka positionen på befintliga marknader samt bryta mark på nya. 

– Vi kommer under hösten påbörja en intensiv rekryteringsprocess. Främst kommer vi leta efter stjärnor på utvecklingssidan som vill vara med och skapa en nytänkande produkt som får människor över hela världen att hän­föras avslutar Lars Sandlund.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image