Image
Image

Tillgänglighet och mjuka värden genomsyrar Capio Johannelund

Capio Vårdcentral Johannelund är en innovativ vårdcentral med ett brett vårdutbud. Verksamheten anpassas efter patienternas behov.

För två år sedan tog Capio över vårdcentralen i Johannelund. 

– Framtidstron och viljan att ge patienterna bästa tänkbara vård är stor. Personalen är engagerad, sätter patienten i centrum och strävar efter att alla som kontaktar vårdcentralen ska få en bedömning samma dag. Vi arbetar tillsammans som ett team och målet är att både patienter och personal ska må bra med fokus på hållbarhet. Hög tillgänglighet, gott bemötande och god säker vård är starka nyckelord för oss, framhåller Josefine Svantesson, som är verksamhetschef.

Hon berättar att Capio Vårdcentral Johannelund är en liten, familjär vårdcentral med läkarmottagning, labora­torium, sjuksköterskemottagning, bensårsmottagning, barnavårdscentral, samtalsmottagning, äldrevårdsmottagning, inkontinensmottagning, diabetesmottagning, dietistmottagning, rehabkoordineringsmottagning, hälsomottagning, astma/KOL-mottagning och fotterapeutmottagning. 

På hjärtsviktsmottagningen bedrivs omvårdnadsforskning med Universitetet där sviktsköterskorna Pernilla Grahn och Susanna Andreasson arbetar med en studie som handlar om hjälpmedel för att bedöma vätska i kroppen.

Det finns drop-in till laboratoriet varje dag – men man kan även boka in sig via 1177 om man vill ha en specifik tid. För att underlätta finns också drop-in om man vill få vaccination för Covid och lunginflammation varje onsdag klockan 14–15. 

Vardaga hemtjänst finns i samma hus som vårdcentralen och under pande­min utarbetades nya arbetssätt som var mycket lyckade och samarbetet fortsätter: sjuksköterskor från vårdcentralen vaccinerar Vardagas kunder i Vardagas lokaler, samtidigt som det bjuds på underhållning och fika vilket är mycket uppskattat.

En annan samarbetspartner i när­området är högstadieskolan Nya Munken där eleverna gick luciatåg på vårdcentralen och där det genomfördes vaccination för allmänheten i Nya Munkens matsal under hösten. 

Dessa samarbeten skapar fin gemenskap och gör att unga och äldre möts i Johannelund. Capio Vårdcentral Johannelund arbetar förebyggande och hälsofrämjande och man kan boka in sig för hälsosamtal på vård­centralen som en del i att förebygga ohälsa. Flera spännande patientutbildningar ges bland annat om diabetes – och för att utveckla vården och få del i vad patienterna önskar kommer det till hösten skapas ett patientråd för bästa samverkan.

Håll utkik på Facebooksidan för Capio Vårdcentral Johannelund och följ oss gärna! 


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image