Image
Image

Träffat Valla folkhögskola? En samhällsaktör med fötterna i framtiden

Folkhögskolan har funnits i Sverige i över hundra år. Men Valla folkhögskola lever inte på gamla meriter. Utbildningar startas och görs om löpande för att vara aktuella här och nu. Inom tio år kommer Sverige exempelvis sakna 25 000 spelutvecklare, om vi ska behålla dagens tillväxttakt i branschen. För att möta framtidens behov erbjuder Valla folkhögskola en dataspelsutbildning som kallas Valla Game. Under två års tid utbildas deltagarna i att skapa digitala och visuella upplevelser, för att sedan göra karriär på en spännande och mångfacetterad arbetsmarknad. Vår första kull gick ut i somras, de flesta med ett redan signat jobbavtal i handen. De jobbar med grafik, programmering, design och mycket mer, på en stor mängd olika arbetsplatser. Utbildningen är bred för att möjliggöra många karriär­vägar och bidra till det växande kompe­tens­­behovet.

På Valla folkhögskola finns även den välrenommerade fritidsledarutbildningen där över 90 procent fick arbete förra året. Behovet av fritidsledare med utbildning inom psykologi, social­psykologi, ledarskap och pedagogik är stort i många delar av samhället: i fritidsverksamheten, skolan, öppenvården och slutenvården, på behandlingshem, LSS-boenden och i föreningsverksamheten. Arbetet handlar om att initiera, analysera, leda och utveckla verksamheter utifrån människors och samhällets behov, i dag och i framtiden. På utbildningen är det främjande arbetet i fokus, alltså att se och arbeta med varje människas talang, intressen och utvecklingsområden. I ett samhälle med stora komplexa utmaningar kopplat till bland annat gängkriminalitet och ökad psykisk ohälsa är det främjande arbetet av­görande för att hämma att utvecklingen fortsätter. För att förändra framtiden behöver vi göra rätt saker idag.

Just nu följer vi nyfiket samhälls­debatten om AI och utvecklingen med chatrobotarna. De omnämns som en mardröm för skolan. Vi ser det inte riktigt så. Vi undrar i stället vad det kan innebära för spännande saker för vår verksamhet i framtiden? Vår brist på oro kanske bottnar i att vi inte arbetar som klassiska skolor. Folkhögskolans filosofi bygger på andra pedagogiska metoder där kreativitet och estetik är mer närvarande. Och det är mycket svårare att kopiera. 

Det här var ett litet axplock av våra utbildningar, läs gärna mer på valla.nu. Till oss är alla välkomna: de med lång utbildning, kortare utbildning – eller kanske ingen alls. För dem som vet vad de vill, och de som inte har en aning. Vi hittar det som varje person går igång på och bidrar till att alla ständigt vill flytta sina gränser framåt, och utvecklas vidare.

Välkommen till Valla folkhögskola!


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image