Image
Image

Platsutveckling som aldrig avstannar

Det är svårt att tänka sig Linköping utan Mjärdevi. Området är ett tydligt exempel på vad Sankt Kors gör och vad långsiktig platsutveckling betyder för staden och tillväxten.

Mjärdevi Center: ett V-format landmärke med futuristiska linjer som reser sig mot himlen i centrum av Mjärdevi, som sedan 1980-talet vuxit från forskar­by till ett internationellt nav för innovation. Här har flera avknoppningar från Linköpings universitet blivit framgångsrika globala bolag. Runt 350 företag huserar här, med totalt 6 000 anställda, varav många arbetar med teknikutveckling i världsklass. Platsen har utvecklats i över 40 år, men vägen har inte alltid varit spikrak.

– Mjärdevi Center är ett tydligt exempel på vad Sankt Kors gör och står för. Byggnaden stod klar 2004, bara några år efter IT-kraschen. För att en stad ska kunna utvecklas behövs mod och visioner, men också uthållighet och kraft att genomföra, säger Anna-Maria Jakobsson, VD på Sankt Kors.

Byggnader och faciliteter i all ära – grundläggande för platsens utveckling är människor som utbyter idéer, samarbetar och gör affärer. Gjuteriet med Skylten och Cleantech Park, Vreta Kluster, IMA One och East Sweden Game är alla exempel på dynamiska företagsmiljöer i Linköping. 

– Magin sker när områden och bygg­nader besjälas av människor. Våra kunder uppskattar framför allt att vara i en stimulerande miljö tillsammans med andra. Affärsnytta skapas i utbytet mellan företagen, men också genom att vi lyfter och synliggör deras varumärken, säger Anna-Maria Jakobsson.

Det är samma princip som genomsyrar alla de platser som Sankt Kors är med och skapar, oavsett vilken utvecklingsfas området befinner sig i. Ebbepark är en ny stadsdel i Linköping, med en alldeles egen mix av företag och bostäder, historia och nutid. Här finns moderna kontorslokaler, tillsammans med restauranger och kaféer. Den nya Manillaparken blir ett grönt tillskott till staden.

– Området har länge varit bygg­arbetsplats. Men nu är vi i skedet att lämna tillbaka det till Linköpings­borna på riktigt. Ebbepark är en pärla i staden, inte bara för de företag som finns här, utan för alla.

För att staden ska kunna utvecklas behöver den hänga ihop. Människor måste kunna ta sig mellan arbete, hem och faciliteter på ett hållbart sätt. Det ingår också i Sankt Kors uppdrag via parkeringsbolaget Dukaten med ett tydligt mobilitetsfokus. 

– Det handlar om mycket mer än parkeringsplatser, vi skapar plats för nya färdmedel och mobilitetslösningar som underlättar i vardagen. Genom att erbjuda kreativa företagsmiljöer och smidiga mobilitetslösningar är vi med skapar framtidsstaden Linköping, säger Anna-Maria Jakobsson.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image