Image
Image

 Axis Communications mot en stor tillväxt i Linköping

1996 introducerade Axis Communications världens första nätverkskamera. Som branschledare inom säkerhetsindustrin utvecklar och levererar företaget i dag innovativa nätverkslösningar som förbättrar säkerhet och affärsresultat.

När Axis Communications grundades i Lund 1984 fokuserade företaget till en början på printerservrar med en banbrytande teknik – där det gick att koppla upp skrivare på ett nätverk. 

1996 lanserade företaget sedan världens första nätverkskamera – »Net­Eye«, AXIS 200 Network Camera. Där möjliggjordes att man för första gången kunde fånga och titta på bilder via en webbläsare.

Det blev starten på en enorm framgång – i dag har företaget drygt 4 000 anställda i över 50 länder.

– Som branschledare inom säkerhets­industrin utvecklar och levererar vi nät­verkslösningar inom bland annat video, audio, passerkontroll och intercom. Kunder över hela världen använder våra lösningar för att skydda människor och egendom och förbättra affärsresultat. En av våra största styrkor är att vi har en så bred portfölj av produkter, framhåller Henrik Kurelid, sitechef i Linköping.

Kunderna utgörs av allt från butikskedjor, till restaurang- och kafékedjor, polisväsendet och skolor.

– Axis R&D-site i Linköping öppnade i maj 2018. Etableringen har varit lyckosam och idag arbetar drygt 50 medarbetare på kontoret i Ebbepark, berättar Henrik Kurelid, sitechef i Linköping.

Företaget valde Linköping tack vare stadens välrenommerade universitet, samt den innovationskraft och de framgångsrika företag som finns här. 

– Våra team arbetar med att utveckla allt från mjukvara i Axis nätverks­kameror till övergripande lösningar och system för att hantera och analysera video, berättar Henrik.

Under 2023 är målet att bredda verksamheten, att vidareutveckla sina applikationer och tjänster, samt att etablera nya avdelningar i Linköping. 

– Ett nytt område vi nyligen börjat jobba med är lösningar med kroppsburna kameror – som framför allt har polisen och kriminalvården som huvudmålgrupp. Kamerorna ska kunna slås på vid behov och kunna sättas på automatiskt i vissa situationer – till exempel då en polis drar vapen.

Kontoret i Linköping ligger i fram­kant vad gäller nya arbetssätt och tekniker - medarbetarna arbetar i små team som har mycket frihet och stort inflytande vad gäller teknikval och arbetssätt. Inom några år beräknas storleken vara fördubblad.

– Vi är inne i en mycket positiv och spännande tillväxtfas där vi siktar på att vara dryga 300 medarbetare inom tio år, säger Henrik Kurelid. Jag trivs väldigt bra här och har aldrig arbetat på ett företag som lägger så stor vikt vid sina värderingar och sin värdegrund. Vi är öppna och tydliga och jobbar alltid tillsammans mot ett och samma mål.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image