Image
Image

Linköpingskontoret allt viktigare för Väderstad Group

Väderstad Group är ett av världens ledande företag inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd med cirka 2 000 anställda och en ny rekordomsättning på 5,5 miljarder kronor. Familjeföretaget drivs sedan starten 1962 från Väderstad – men kontoret på Mjärdevi i Linköping har fått en allt större betydelse där elektronik och mjukvara utvecklas i hisnande hastighet.

Historien om Rune Starks innovativa uppfinning på östgötaslätten fram till hur Väderstad Group utvecklats till ett världsbolag inom sin bransch är mer eller mindre som en saga.

Den startade 1962, då Rune och hans fru Siw drev en 30 hektar stor gård i Väderstad. Precis som alla andra lantbrukare i trakten använde Rune en sladd av trä för att bearbeta jorden, ett redskap som var föregångare till harven. Dessa hade alltid varit tillverkade av trä och hade en högst begränsad livslängd.

Till slut tröttnade han på att göra en ny sladd inför varje växtodlings­säsong. Rune, som var morfar till dagens VD Henrik Gilstring, förverkligade i stället en idé han gått och funderat länge på.

– Med den erfarenhet som Rune fått från många års hårt lantbruksarbete ritade och byggde han i stället en sladd i stål. Denna innebar en enorm kvalitets­höjning i drift och hade dessutom en helt annan hållbarhet. För morfar var det viktigt med en hög kvalitet på produkterna och efter att ha utvecklat sladden ytterligare ökade antalet beställningar från andra lantbrukare ännu mer, berättar Henrik.

Ganska snart var Runes Mekaniska Verkstad i full gång och de första bygg­stenarna till dagens verksamhet var lagda. 1968 lanserades en harv som blev en sådan sensation att bönderna började vallfärda till företaget i Väderstad.

Med åren involverades samtliga parets fyra barn – Christer, Christina, Andreas och Bo – i familjebolaget och de är fortfarande verksamma på olika sätt. Liksom fyra av nio barnbarn till Rune och Siw i tredje generationens företagande.

– Jag har varit VD sedan februari 2022, det är enormt roligt och inspirerande att driva mina farföräldrars skapelse vidare in i framtiden. Alla i vår ägarfamilj har ett stort engagemang som bidragit till företagets fantastiska utveckling.

Sedan 2015 har omsättningen ökat från 2,1 miljarder ända till 5,5 miljarder kronor – och antalet anställda stigit till totalt cirka 2 000 spridda i världen. Numera finns man i 40 länder och satsar stort i USA och Kanada.

Väderstad Group är ett av världens ledande företag för jordbearbetning, sådd och precisionssådd – som varit med och satt flera olika standarder inom sin bransch.

– Klart att vi är väldigt stolta och glada över att ligga bakom ett antal innovationer och har satt ett ordentligt avtryck vad gäller att förenkla och effektivisera växtodlingen för världens lantbrukare, ler Henrik.

Inte minst genom Väderstad Tempo – precisionssåmaskinen som levererar en oöverträffad precision vid dubbla hastigheten jämfört med de traditionella maskinerna. Möjligheten att kunna använda samma maskin för flera olika grödor betyder ofta att två traditionella precisionssåmaskiner kan ersättas. Något som ökar användningsområdet och sänker hektarkostnaden avsevärt.

Huvudkontoret, med 1 700 anställda, finns kvar i Väderstad – men kontoret i Linköping med sina 75 medarbetare har fått en allt viktigare roll sedan starten där 2019.

– Lantbruksbranschen blir allt mer digitaliserad och mycket av utvecklingen vad gäller elektronik och mjukvara sker i Linköping. Att hålla till på Mjärdevi med den starka innovationskraft och kompetens som finns här, samt att ha närheten till universitetet är väldigt viktigt för oss och vår fort­satta utveckling, säger Henrik Gilstring.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image