Image
Image

Tillsammans för en livsvänlig innerstad

Linköpings vardagsrum – stadskärnan – är i förändring för att bli en ännu mysigare, attraktivare och tryggare plats. För att nå dit samarbetar alla aktörer; kommunen, fastighetsägare och näringslivet – tillsammans mot en gemensam vision. Framtidens stadskärna.

Sommaren 2022 skrev kommunen, fastighetsägare, näringslivet och andra aktörer i stadskärnan på en avsikts­förklaring för hur Linköpings stads­kärna behöver utvecklas framåt.

För att den ska vara attraktiv även i framtiden behöver mängden männi­skor under dygnets alla timmar öka. Det innebär att det behövs fler verk­samheter och boenden i Linköpings centrala delar – och det är bland annat vad Pilotprojektet i Framtidens stadskärna handlar om.

– Vid Göran Dyks gata och Gyllen­torget planeras för cirka 400 nya kontorsarbetsplatser, 80 lägenheter och fler verksamhetslokaler. Det kommer att bli mer liv och rörelse under fler timmar av dygnet – även på kvällstid där den här delen kan upplevas som otrygg, berättar Magnus Liljedahl, projektledare Framtidens stadskärna.

– Utbudet i stadskärnan befinner sig mitt i en förändring, som anpassar sig efter dagens sätt att leva. Nytänkande, kvalitet och samverkan är viktigt för en livsvänlig stadskärna med plats för fler och mer, säger Oscar Åhman, ordförande för cityfastighetsägarna.

– Eftersom stadskärnan kommer att växa blir det fler butiker, men också en större bredd av verksamheter med andra affärsmodeller än vad vi är vana vid. Det kan exempelvis vara ett kontor som även erbjuder någon form av för­säljning, eller tillfälliga popupbutiker med annorlunda mix. Men också ut­bildning, kultur och olika former av serviceställen. Vi ser tydliga trender att verksamheter generellt behöver kunna ställa om och vara anpassningsbara på ett helt annat sätt än tidigare. Hållbarhet och cirkularitet i affärsmodellerna kommer det också finnas mer av i fram­tidens stadskärna, säger Jessica Stille Törnqvist, VD för Citysamverkan.

Något som blivit allt tydligare på senare år är att allt fler söker sig till stadskärnan för att även göra annat än att shoppa.

– Stadskärnor generellt, inklusive Linköpings, har en ökad konkurrens från omvärlden med bland annat digitalisering och näthandel. För att vara ett förstahandsval för våra kunder gäller det att vi erbjuder något unikt. Det kan vara upplevelsen, en tjänst eller unika produkter. Vi vet att ett brett utbud och en bra mix av verksamheter lockar fler till stadskärnan. Vi vill kunna äta och umgås på restauranger och kaféer, ta del av kultur- och fritidsliv. Det är viktigt med en levande stad som är föränderlig efter vad besökarna efterfrågar, förtydligar Jessica.

Gunilla Frennesson driver butiken Edblad och är också ordförande i Cityföreningen.

– Jag brinner verkligen för levande handel och vi har handlarna med oss fullt ut. Om jag fick som jag ville skulle jag vilja ha Innersta-dagar varje dag, haha. Det bästa är när alla verksamheter arbetar tillsammans och mot samma mål. Linköpings kommun är en viktig samarbetspart i många delar, tillsammans med Citysamverkan, med över 180 medlemmar, Visit Linköping & Co, Kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsägarna och övrigt näringsliv i stadskärnan samverkar vi alla för att skapa en levande stadskärna, säger Gunilla.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image